DTL: Skærpede bøder og klampning i Sverige fra 1. marts

Fra 1. marts 2015 har de svenske politi- og toldmyndigheder mulighed for at tilbageholde både lastbil og hele vogntoget ved overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne - indtil en bøde er betalt.

Foto: Per Daugaard

De seneste dage har bragt mange nyheder fra Sverige, hvor både politiets og Skatteverkets indsats mod ulovligheder på landevejene optrappes. Og fra 1. marts 2015 vil de svenske politi- og toldmyndigheder have mulighed for at tilbageholde ikke alene lastbilen, men hele vogntoget i tilfælde af overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne.

Den svenske regering har desuden foreslået, at reglerne udvides til også at gælde ved overtrædelse af cabotagereglerne. Dette element forventes at kunne træde i kraft 1. juli 2015.

I Sverige har brancheorganisationen Sveriges Åkeriföretag (SÅ) - DTL- Danske Vognmænds søsterorganisation og nære samarbejdspartner i NLA - udtalt støtte til de skærpede regler:

”Det er afgørende for den fri konkurrence, at reglerne er tydelige og forudsigelige. Brud på cabotagereglerne er en trussel mod ordentlige transporter, og det samme gælder brud på køre- hviletidsbestemmelserne. Nu bliver lovgivningen logisk," siger Rickard Gegö, direktør for Sveriges Åkeriföretag.

SÅ udtrykker desuden tilfredshed med de skærpede krav til dokumentation, skærpede bøder på op til 40.000 svenske kroner - og endelig klampning som sanktionsregime.

Også i DTL-Danske Vognmænd udtrykker man tilfredshed:

”Jeg er ikke et sekund i tvivl om at klampning, og dermed tilbageholdelse af godset, er den mest kontante og mest effektive måde at få ikke alene vognmand og chauffør, men også transportkøber og speditør, til at sikre sig at alle regler overholdes. I dag presses vognmand og chauffør oppe fra af transportkøber og speditør men står alene med ansvaret, når fælden klapper. Men klampning rammer alle led, og jeg er ikke i tvivl om, at modtageren hellere vil have sit gods frem til det aftalte tidspunkt fremfor igen og igen at have betalt for lidt for transportleddet men så heller ikke få sine varer frem i tide,” siger administrerende direktør, Erik Østergaard, DTL-Danske Vognmænd.

De svenske regler kan læses her.