DTL-regionsrepræsentantskabsmøde på Fyn i trafiksikkerhedens tegn

DTL-vognmændene forsømte forårssolen, da de i dag mødtes til regionsrepræsentantskabsmøde på Kongebrogården på Vestfyn. Sidste store samling inden generalforsamlingen 9. maj i Herning.

DTL-vognmænd til repræsentantskabsmøde i Middelfart. Foto: DTL

Mens forårssolen bragede løs, og temperaturen allerede fra morgenstunden kom op over 12-13 grader, måtte DTL-vognmændene trække indendørs til forårets sidste regionsrepræsentantskabsmøde.

Mødet havde i høj grad fokus på trafiksikkerhed, da Rådet For Sikker Trafik stillede med ikke mindre end 3 medarbejdere, som levende og engageret redegjorde for Rådets aktuelle kampagner og planer for den nærmeste fremtid.

Stordriftsfordele
Først på mødet redegjorde DTLs administrerende direktør, Erik Østergaard, for status for DTLs arbejde, ikke mindst for det internationale arbejde i NLA og IRU, og hvordan dagsordenen om ikke mindst social dumping breder sig med lynets hast over det meste af Europa og i stigende grad fæstner sig i EU-politikernes bevidsthed.

”Vi har et stadig mere udbygget samarbejde, særligt i NLA, som giver os nogle stordriftsfordele. Det gælder alt lige fra DTL-Magasinet til arbejdet i Bruxelles” sagde Erik Østergaard.

”På den måde driver vi en mere optimeret organisation i Danmark, og samtidig med den styrke, det giver at være 20.000 vognmænd i europæisk sammenhæng. Det giver altså både bedre bundlinje som dansk organisation – og større politisk tyngde og slagkraft i EU,” slog Erik Østergaard fast.

Der blev også tid til et oplæg fra PensionDanmark på regionsrepræsentantskabsmøde, hvor både sygdom, pension og uddannelse blev drøftet.

Trafiksikkerhedspolitik for vognmænd
Mødets helt store tema var dog trafiksikkerhed, hvor tre repræsentanter fra Rådet For Sikker Trafik, Maria Bryld Hansen, Fabiana Hartkorn Giraldi og Lisbeth Sahl redegjorde for Rådets aktuelle kampagner og planer for den kommende tid – ikke mindst kampagnen ”Vi kører bil, når vi kører bil”, som også har været vist på TV i flere omgange.

Trioen fortalte passioneret om deres arbejde for at forbedre den danske trafiksikkerhed og om, at hverdagens trivielle gøremål – som mobilsamtaler, sms’er osv. – i stigende grad konkurrerer om vores opmærksomhed, hvilket kan være fatalt, når man samtidig færdes i trafikken. Ikke mindst når man kommer frem med 60 ton.

”30 procent af alle trafikulykker med dødelig udgang har et erhvervskøretøj involveret” påpegede Fabiana Hartkorn Giraldi.

”Det er jo ikke nødvendigvis jeres biler eller jeres medarbejdere, der er involveret i de alvorligste ulykker – men en lang række af de mange andre trafikulykker koster også på sygedage for jeres personale eller ødelagt materiel. Derfor er der rigtig god fornuft i at investere nogle kræfter i at blive en trafiksikker virksomhed.”

Fra salen blev det påpeget, at det dog ikke er lastbilerne, der står for 30 pct. af ulykkerne – tallet omfatter al erhvervskørsel i Danmark.

Derpå fremlagde Fabiana Hartkorn Giraldi fra Rådet For Sikker Trafik en række fokuspunkter, man kan tage udgangspunkt i, hvis man vil øge sin virksomheds trafiksikkerhed, bl.a. alkohol, fart, sikkerhedssele og opmærksomhed, og tilbød derpå muligheden for et tættere samarbejde, herunder hjælp til udarbejdelse af en trafiksikkerhedspolitik for virksomheden.

Fartbøder rammer arbejdsgiver
Lars Overgaard, fra arbejdsgiverforeningen, opdaterede de forsamlede på aktuelle sager og udfordringer samt juridiske spørgsmål, herunder information om kønsopdelt lønstatistik og ændringer i ligelønsloven. Nye regler om, at arbejdsgiveren hæfter for chaufførens fartbøder blev gennemgået.

Det affødte en livlig debat ved DTL-mødet, hvor en vognmand påpegede, at han havde chauffører som aldrig lavede fejl og aldrig fik bøder – og så nogle, ”som aldrig lærer det”. Det affødte en del latter.

Men dertil replicerede repræsentanten fra Rådet, at de havde en undersøgelse, der viste, at den gruppe der var sværest at ”flytte” i fht. at få mere fokus på trafiksikkerhed, er ”hvide mænd over 50 år.” Det udløste latterbrøl fra kredsen af vognmænd, som hårdnakket benægtede, at det kunne forholde sig sådan.

Grobund for optimisme
Erhvervspolitisk chef, Ove Holm, gennemgik branchens situation og redegjorde for DTLs erhvervspolitiske arbejde.

Mens vi venter på offentliggørelsen af den årlige konjunkturanalyse, kunne Ove Holm løfte sløret for, at en række af nøgletallene for branchen er svagt forbedrede og giver grobund for forsigtig optimisme – ”uden dog at være prangende”, som Ove Holm fastslog.

”Det er dog med streg under forsigtig” understregede Ove Holm, der påpegede, at krisen i vognmandsbranchen i høj grad udgøres af to forskellige størrelse: Dels den europæiske økonomiske krise, som har trukket længe ud. Men også udfordringerne fra den sociale dumping.

”Jeg synes, vi har haft et godt regionsrepræsentantsmøde, som både har gjort os klogere og forberedt os på vores generalforsamling til maj. Vi har både talt organisation, virksomhed og politik og ikke mindst trafiksikkerhed”, slutter Erik Østergaard.