DTL: Nu hele to forslag i spil om sikring af landsdækkende transportoverenskomster

Skal en aftale hen over vognmandens køkkenbord anses for en overenskomst? Eller skal aftalen have en vis udbredelse i erhvervet, før det kan kaldes en overenskomst, som skal overholdes ifølge transportlovgivningen?

Foto: Anders Hviid

Det er kernen i dagens førstebehandling af et lovforslag, der mod normal praksis i Folketinget er stillet af oppositionen, og som skal ændre lovgivningen for gods- bus- og taxikørsel, så en overenskomst skal være en aftale indgået mellem ”toneangivende organisationer” på arbejdsmarkedet. 

Forslaget er en genfremsættelse af et lovforslag fra daværende transportminister Magnus Heunicke i foråret. Initiativet er taget af Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre.

”I forsommeren tegnede der sig et klart flertal for forslaget, som også Dansk Folkeparti gav mange pæne ord med på vejen, hvorfor der tegnede sig et endog stort flertal, evt. med små justeringer. Stort set alle høringssvar anbefalede desuden en vedtagelse, men desværre kom valget i vejen blot 8 dage før den planlagte 3. behandling og en vedtagelse,” forklarer Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd.

Også forslag fra regeringen
Men transportminister Hans Christian Schmidt (V) bebudede i dag fra Folketingets talerstol, at de betænkeligheder, som dele af debatten i forsommeren havde afdækket, ønskes indarbejdet. Derfor vil regeringen komme med sit eget forslag, der imødekommer nogle af de betænkeligheder. Dagens møde i folketingssalen kom således ikke nærmere en afklaring.

”Vi har stadig til gode at se regeringens eget udspil, men jeg er glad for at det tilsyneladende er et bredt Folketing der er optaget af spørgsmålet. Det vil være betydningsfuldt med så bred en politisk kreds som muligt bag noget så afgørende, som ordnede forhold på transportområdet. Man skal ikke bare kunne lave små, lokale aftaler, der undergraver en fair konkurrence på hele det danske transportområde til lands,” siger Erik Østergaard, og fortsætter:

”Vi har ført en løbende dialog med både politikere og organisationer om det forslag, der foreligger. Det ville vi kunne leve fint med. Men vi er naturligvis spændt på udvalgsarbejdet og på at se det bebudede nye forslag fra regeringen. Så selv om der er flyttet rundt på taburetterne ovenpå valget i juni, så har vi grund til at tro, at der stadig er et flertal for hovedpointerne i forslaget – nemlig at vi ikke kan leve med udbredt social dumping i transportbranchen i Danmark. Det var også det jeg fik ud af debatten i dag.”

Vigtigt med ordnede vilkår
Dybest set handler forslaget om, hvorvidt der skal være ordnede vilkår på transportområdet, og her står DTL-Danske Vognmænd meget fast: ”Det både kan og skal vi. En bred politisk opbakning til forslaget vil knæsætte dette og forankre det på tværs af højre og venstre. Det vil give ro om området om Danmarks linje. Vi var glade for, at socialdemokraten Rasmus Prehn med flere genfremsatte forslaget – men hører også, at et kommende forslag fra regeringen vil bevare intentionerne. Det ser vi frem til at studere” slutter Østergaard.

Læs lovforslaget her.