DTL: Kommissionen ind i mindstelønssagen

EU-kommissionen har bekendtgjort, at den har taget kontakt til Tyskland på anledning af det krav om mindsteløn, som Tyskland indførte ved årsskiftet.

Arkivfoto: BMVI bundesbildstelle

Ikke overraskende er EU-kommissionen kritisk. Men det er også et forsigtigt skridt i retning af en anerkendelse af problemets kerne.

Det har længe ligget i kortene, at den tyske beslutning om at indføre en minimumsløn ikke ville gå stille af. Og nu har EU-kommissionen da også taget kontakt til Tyskland. Problemets kerne er, for EU-kommissionen, ikke en tysk mindsteløn for tyske chauffører – men at den tyske model også gælder for udenlandske chauffører.

 "Vi har hele tiden forventet, at EU-kommissionen måtte komme med en reaktion på den tyske beslutning, men min holdning er den samme som den hele tiden har været: Jeg forstår godt det tyske initiativ med mindsteløn. Det er en ikke-optimal reaktion på et reelt problem" siger DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard.

"Hvis Kommissionen tror, at problemerne forsvinder, fordi man pålægger Tyskland ikke at kræve mindsteløn på godstransporten, så tror jeg man tager gruelig fejl. For vejtransportens hovedudfordring i dag er, hvordan vi sikrer en reel og fair konkurrence, og det har vi tænkt os at gøre grundigt opmærksomt på til konferencen den 4. juni om social dumping på transportområdet i Bruxelles."