DTL: Godt med sikring af cabotage-kontrol

Politiforliget er faldet på plads i dag, og den omfatter bl.a en sikring af cabotagekontrollen. DTL - Danske Vognmænd er godt tilfredse.

Arkivfoto: Anders Hviid

I aftalen hedder det bl.a:

”Indsats mod social dumping. De senere års prioriteringer har muliggjort en styrket politiindsats mod social dumping og ulovlig cabotagekørsel, herunder bl.a. ved bistand til Arbejdstilsynet og SKAT i forbindelse med kontrolarbejdet vedr. social dumping. Politiets indsats mod social dumping og ulovlig cabotagekørsel videreføres i aftaleperioden.”

”Det er en god nyhed” siger DTL-direktør Erik Østergaard, og fortsætter: ”Ved door step – mødet med pressen på i ministeriet, umiddelbart efter indgåelsen af aftalen, var det tydeligt, at både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har kæmpet for dette område. Det er vi glade for i DTL. Jeg synes, det er en god dag for vognmændene.”

Dæm op for big-cabotage
Den styrkede grænsekontrol giver ikke anledning til bekymring hos DTL-Danske Vognmænd:

”Nej, det er jeg ikke bekymret for. Hele Europa står i en særlig situation lige nu pga. flygtningesituationen, og jeg tror såmænd nok at lastbilerne skal komme henover grænserne. Ingen har jo interesse i at bremse handel og vækst. Men kan man i det samlede arbejde få dæmmet lidt op for big-cabotage, altså den helt systematiserede forretningsmodel med cabotage, så sover jeg roligt om natten” slutter Erik Østergaard.