DTL: Glæde over færre højresvingsulykker

Over en årrække har tendensen peget i én retning – færre højresvingsulykker. 2013 stak desværre negativt ud. Men i 2014 og nu igen i 2015 tegner det til, at den nedadgående kurve fortsætter. DTL-Danske Vognmænd glæder sig over tendensen.

Med kun få dage tilbage af 2015 tegner året sig for forholdsvis få højresvingsulykker med lastbiler involveret. Det glæder DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard.

”Hver eneste ulykke er jo én for meget, og for både trafikoffer, chauffør, pårørende, kolleger, vidner og redningsfolk er højresvingsulykker en dramatisk og traumatiserende oplevelse. Så når vi, med forbehold for udsving, kan se en nedadgående tendens – altså færre ulykker - så er der grund til at glædes.”

”Skiftende ministre har sammen med branchen gjort et stort arbejde for at gøre, hvad vi kan, for at forhindre højresvingsulykker. Jeg tror, vi har fat i nogle af de rigtige tiltag, og det indikerer tallene også.”

”Trafikken er blevet meget tættere, og særligt i byerne er der mange cykler. Så helt undgår vi nok aldrig ulykker, men med vedholdenhed i oplysning, kampagner, uddannelse af chauffører, forebyggelse og tekniske tiltag, både i bilerne og i den måde, vi indretter os på trafikalt, så kan vi holde tallet nede og forhåbentlig nedbringe det yderligere. Det er mange skæbner, der bliver berørt hver gang, og en blød trafikant slipper sjældent rigtig godt fra mødet med en lastbil. Så vi skal fortsætte arbejdet med børnene, så de lærer at undgå højresvingsulykker, og så skal vi kontinuerligt undervise og påvirke trafikanterne,” fortsætter Erik Østergaard.

Godt samarbejde
”Jeg vil gerne fremhæve det gode samarbejde med bl.a. Cyklistforbundet, 3F og myndighederne. Skiftende ministre har taget problemet alvorligt, og vi har lyttet og arbejdet sammen ud fra en fælles ambition om at nedbringe antallet af højresvingsulykker. 2015 tegner heldigvis rigtigt, så med forbehold for årets sidste dage kan vi notere os et betydeligt bedre år i år” slutter Erik Østergaard.

I 2016 kommer trafiksikkerhedskampagnen Trafiksikkerhed i Øjenhøjde endnu en gang rundt på nogle af landets skoler og underviser i sikker færden omkring lastbiler. Der vil i foråret ske undervisning af 3.-5. klasser i ugerne 17-23. Fokusområdet bliver skoler fra Aarhus til Herning i nord og til Kolding og Vejen i syd.

Læs mere om den positive nedgang i højresvingsulykker her