DTL: Fuld opbakning til NLF-krav om mindsteløn

I går kom det frem at NLF, Norges Lastebileier-Forbund (DTL-Danske Vognmænds søsterorganisation i Norge) nu følger i Tysklands fodspor og kræver mindsteløn for al kørsel i Norge.

Arkivfoto: Finn Bjerremand

NLF vil indføre krav om mindsteløn på 157 norske kroner (ca. 135 danske kroner) per time og diætgodtgørelse for alle som kører på norske veje, hed det i går i en nyhed på www.lastebil.no. NLF har, i lighed med DTL-Danske Vognmænd, i flere år presset på for at myndighederne adresserede problemer med social dumping, brud på køre- hviletidsbestemmelser, ulovlig cabotage og konkurrence på ulige vilkår indenfor transportbranchen.

DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard siger: ”Jeg bakker fuldt og helt op om NLFs krav. Dels er det et fuldt forståeligt skridt i kampen mod social dumping, dels ser jeg det som en konkurrencefordel for danske vognmænd og deres chauffører, hvis de vel at mærke kører efter danske overenskomster, sådan som godskørselsloven kræver.”

Erik Østergaard uddyber: ”Differencen i løn fra en dansk til en norsk er beskeden. Men den er meget stor mellem en rumænsk eller litauisk løn og så den foreslåede norske mindsteløn. Som jeg ser det, vil danske vognmænd, som driver forretning på ordnede danske vilkår, kun i ubetydelig grad skulle tilpasse sig – hvorimod alle der spekulerer i social dumping får sværere ved at få adgang til transporterne i Norge. Dét ser jeg som klart i DTL-medlemmernes favør.”

NLF’s administrerende direktør, Geir A. Mo, mener at indførelsen af mindstelønskravene vil ændre spillereglerne: ”Vi har bedt om værktøjer til bekæmpelse af social dumping og etablering af lige konkurrencevilkår. En mindsteløn for al kørsel i Norge kan blive et sådant værktøj, dersom det også vil omfatte cabotagekørsel. Uden en effektiv kontrol risikerer vi imidlertid, at det bliver en papirtiger uden effekt for andre end seriøse norske bedrifter”, pointerer han til det norske transportmedie.

”Der er jo en grund til at NLF og DTL-Danske Vognmænd sidder side om side i NLA. Det er selvfølgelig fordi vi har fælles politiske interesser og syn på sagerne. Norge har været plaget af berusede og uuddannede chauffører, uden orden i papirerne, som har kørt på norske fjeldveje om vinteren i nedslidte sommerdæk. Det er både livsfarligt for trafikanterne og livsfarligt for et norsk vognmandserhverv og for seriøse aktører, der kører i Norge. Så fuld opbakning herfra” slutter Erik Østergaard.