DTL: Fransk mindsteløn forventeligt

Frankrig følger nu i Tysklands fodspor og indfører mindsteløn omfattende både cabotage og internationale transport til og fra Frankrig. Dermed optrappes kampen mod social dumping i Europa.

Foto: Per Daugaard

Med den tyske mindstelønslov fra 1. januar og for nylig Norges Lastbileier Forbund (NLF)s ønske om noget tilsvarende i Norge, har banen i noget tid været kridtet op til en voksende national insisteren på at sætte hårdt ind overfor social dumping. I dag kom det frem, at Frankrig nu melder sig med et mindstelønskrav.

”Det er forventeligt, at franskmændene nu ønsker at gå i tyskernes fodspor og kræver mindsteløn. Det vi ser, er jo at flere og flere europæiske lande gør hvert sit for at imødegå social dumping og det forstår jeg så udmærket” siger administrerende direktør hos DTL-Danske vognmænd, Erik Østergaard.

”Finder kommissionen ikke andre måder at regulere området på, har vi wild west-tilstande. Og derfor ser vi selvfølgelig den type af nationale ordninger. Det er som bekendt kommissionens opgave at lave fælles og ensartede regler der skaber nogle fair konkurrencevilkår, og det er et udtryk for frustration over kommissionens manglende handlekraft, når man ser de her nationale tiltag. I DTL-Danske Vognmænd forstår vi det udmærket. Det er ikke ideelt, men at de skyder op som paddehatte i landene, er det næstbedste alternativ, i kampen mod social dumping og de unfair konkurrenceforhold der alt for længe har hersket på vejene, og som kun bliver værre og værre, så længe vi bliver ved med at sidde på hænderne” uddyber Erik Østergaard.

”Det er et åbenlyst behov for den optrapning af kampen imod social dumping, og vi må både få præciseret og skærpet cabotage-reglerne, samt få defineret et særligt regelsæt rettet mod høj-mobil arbejdskraft, for at håndtere de sociale vilkår for eksportchauffører. Det eksisterende udstationeringsdirektiv fungerer slet ikke i praksis i forhold til netop eksportchaufførerne, og jeg er dermed helt enig med udtalelserne fra DTLs franske søsterorganisation, FNTR,” siger Erik Østergaard og slutter:

”Vi må håbe, at den franske beslutning ikke alene kan få kommissionen i sving, herunder bane vejen for et egentligt EU-Vejtransportagentur, til at håndtere fremtidens udfordringer for vognmændene og godstransporten.”