DTL: Ændring af udlændingelov om transportøransvar omfatter ikke godsvognmænd

I DTL-Danske Vognmænd tager man lovændringerne i udlændingeloven i fredags med ophøjet ro. Loven er tiltænkt person- og ikke godsbefordring.

Arkivfoto: Per Daugaard

Kun hvis en chauffør bevidst vælger at tage passagerer med over landegrænsen, kan vognmanden risikere at komme i klemme.

Efter DTLs opfattelse er uroen for bøder til godstransportører skudt langt forbi målet mht. hvorvidt vognmænd kan blive pålagt bøder for at medbringe illegale immigranter over grænsen.

Det fremgår således af bemærkningerne til lovforslag L 74 om lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) at:

”Ordningen vil (…) være anvendelig i forhold til erhvervsmæssig luft-, sø-, tog- og bustransport over danske landegrænser. Ordningen omfatter derimod ikke almindelig biltransport, herunder almindelig taxakørsel.”

Godskørsel nævnes slet ikke.

Med loven gælder der desuden et krav, om at der er udført midlertidig grænsekontrol, at det alene gælder ved manglende kontrol af rejselegitimation og visum, og at der kun straffes i tilfælde af gentagne overtrædelser.

”Dermed er transportøransvaret, der indføres med ændringen af udlændingeloven sammenligneligt med det, man i dag har i forhold til illegal indrejse fra et ikke-Schengenland, fx UK,” siger DTLs chefjurist John Roy Vesterholm.

”Man kan bekymre sig om mange ting her i livet, men efter min opfattelse bør danske vognmænd ikke frygte at blive pålagt et transportøransvar efter ændringen af udlændingeloven, medmindre de forsætligt bringer illegale immigranter over landegrænsen – hvilket ville være strafbart også før ændringen af udlændingeloven.”

Fagchef Jesper Højte Stenbæk fra Dansk Erhverv, som har været i kontakt med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, tilslutter sig DTLs opfattelse: "Ministeriet bekræfter, at transportøransvaret ikke omfatter godsvognmænd," oplyser han.