De nordiske vognmænd: Myte at cabotage øger effektiviteten

Hvor er beviserne for, at cabotagekørslen øger effektiviteten og mindsker tomkørsel? Det spørgsmål vil de nordiske vognmænd gerne have sparket ind i den europæiske debat om fremtidens transportpolitik, som skal nedfældes i en kommende vejtransportpakke.

Her ses deltagerne i NLAs årsmøde i Bruxelles: Fra venstre Tove Winiger, NLA, John Woxström, SÅ, Rickard Gegô, SÅ, Erika Svanstrom, SÅ, Per Madsen, NLF, Mikael Nilsson, SÅ, Ove Holm, DTL, Jan-Terje Mentzoni, NLF, Teppo Mikkola, SKAL, Søren Hyldstrup Larsen, NLA, Polamo Heini, SKAL, Iiro Lehtonen, SKAL, Raghild Kisen, NLA, Geir A. Mo, NLF og Erik Østergaard, DTL.

Da de nordiske vognmandsorganisationer, samlet i Nordic Logististics Association, NLA, holdt årsmøde i Bruxelles tirsdag, var der bred enighed om – og frustration over, at EUs transportpolitik stadig baserer sig på formodninger og gammel viden.

Indtil videre har ingen sat sig ned og tænkt nærmere over, hvorfor tingene fungerer, som de gør. Her er politikken på cabotageområdet et godt eksempel. Der er stadig en tro på, at cabotage gavner effektivitet og tomkørsel, men ingen har indtil videre formået at bevise, at det har den forventede positive effekt.

I stedet kan man iagttage de samme transportmønstre som før i de nordiske lande, der blot udføres af andre operatører og chauffører fra andre lande. Det er ikke i sig selv effektivt. Det gør blot transport billigere uden nogen fordel for de enkelte landes transportører.

På årsmødet fremdrog DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm et grotesk eksempel fra Storbritannien, hvor man nu ser lastbiler med rattet i højre side – på bulgarske nummerplader. Eksemplet, der dokumenterer en ret permanent tilstedeværelse af de bulgarske lastbiler, kom frem på et møde i NORDUK, der samler transportmyndigheder og -organisationer fra de nordeuropæiske lande.

Fælles nordisk holdning
Årsmødet i NLA med deltagelse af DTL – Danske Vognmænd, Sveriges Âkeriföretag, Norges Lastebileier-Forbund og finske SKAL afslørende en fasttømret, fælles nordisk holdning til, hvordan transportmarkedet i det europæiske fællesskab skal fungere i fremtiden. Det viste debatten om EU-Kommissionens kommende udspil om mobilitet på arbejdsmarkedet og den forestående vejtransportpakke. Hensigten fra EU er at tilpasse de fremtidige rammebetingelser i fællesskabet til udfordringerne på transportområdet.

Det er derfor nødvendigt, at EUs transportpolitik går tilbage til udgangspunktet og gentænker, hvad formålet med politikken er, og hvordan man bedst imødekommer det.

”NLAs årsmøde har vist, at sammenholdet blandt organisationerne er så stærkt som aldrig før i bestræbelserne på at sikre, at det også i fremtiden vil være muligt at drive en transportvirksomhed, når man er etableret i de nordiske lande,” siger direktør for NLA, Søren H. Larsen.

”Vores medlemmer er bekymrede over udviklingen på transportmarkedet i dag, og vi deler deres frustrationer. Drøftelserne på mødet fokuserede i høj grad på behovet for at sikre, at reglerne i EU ikke bidrager til social dumping men i stedet skaber fair og lige konkurrencevilkår.” 

Fair og lige vilkår er målet
De fire NLA-organisationer bekræftede hinanden i at ville kæmpe for fair og lige vilkår for det nordiske transportmarked.

Samtidig skal misbrug og ulovligheder som social dumping bekæmpes på de områder, hvor EU-reglerne ganske enkelt ikke er gode nok til at sikre fair konkurrence for transportørerne.

NLA mødtes også med europaparlamentariker Ulla Tørnæs fra den liberale gruppe og næstformand i Europa-Parlamentets arbejdsmarkedsudvalg. På mødet drøftede man særligt indgående den kommende pakke for mobilitet på arbejdsmarkedet og dens indflydelse på vejtransport.

NLA drøftede endelig mulighederne for et fremtidigt samarbejde om at bistå nordiske vognmænd i at udvikle sig på trafiksikkerhedsområdet og inden for miljø og klimavenlig godstransport. Kampagnen om fair transport, der afvikles af Sveriges Åkeriföretag indgik i drøftelserne.