Arbejdstilsynet i aktion ved lastbiler i marts måned

Arbejdstilsynet vil i meget nær fremtid komme på uanmeldte tilsynsbesøg på steder, hvor gods på lastbiler af- eller pålæsses.

Arkivfoto: Per Daugaard

Aktionen afvikles over to dage i løbet af marts måned og gennemføres som uanmeldte tilsynsbesøg, fortæller tilsynet i en pressemeddelelse.  Arbejdstilsynet vil have øje på færden og bæring på glatte eller ufarbare veje, klatring på lastbil eller gods samt arbejde på lift eller rampe.

Derudover ser tilsynet på løft, hejsning, arbejde tæt på andre trafikanter og transport af gods på lagre. Endelig er der kig på træk og skub af tungt gods.

Alt for mange kommer til skade i forbindelse med transport af vejgods. Og det er, når lastbilerne holder stille, at risikoen er højest. På den baggrund sætter Arbejdstilsynet i den kommende tid fokus på risikoen ved af- og pålæsning af lastbiler, fremgår det af pressemeddelelsen.

Arbejdstilsynet oplyser, at cirka 750 personer kommer til skade i forbindelse med transport af gods med lastbiler. 3-4 ender med dødelig udgang og cirka en tredjedel er så alvorlige, at den tilskadekomne er væk fra jobbet mindst tre uger.

Det betyder, at lastbilchauffører og andre, der arbejder med transport af vejgods, er mere end dobbelt så udsatte for alvorlige arbejdsulykker end gennemsnittet for det øvrige arbejdsmarked.

Sikkerhed ofte ikke i orden
Arbejdstilsynet har gennemgået over 300 alvorlige arbejdsulykker, som ikke er trafikulykker, inden for vejgodstransport. Gennemgangen viser, at dødsulykker og alvorlige arbejdsulykker især sker på og omkring lastbilen under af- og pålæsning. 

Tilsynschef i Arbejdstilsynet Lene Teilberg:

”Der sker alt for mange ulykker i forbindelse med transport af vejgods. For vi ser desværre alt for ofte, at den basale sikkerhed i forbindelse med af- og pålæsning ikke er i orden, når ulykken sker.

Derfor ønsker vi med aktionen at sætte fokus på, at reglerne skal overholdes, og at det ofte er små tiltag, der kan gøre den store forskel. På den måde skal vores aktion også bidrage til, at antallet af ulykker i branchen falder”.

Læs Arbejdstilsynets pressemeddelelse her