Affaldsdata: Hjælp på vej for affaldsvognmænd

En ny vejledning om indberetning af affaldsdata har set dagens lys.

Arkivfoto: Finn Bjerremand

Vejledningen er blevet til i et tæt samarbejde mellem DTL specialforeningen Danaffald og Miljøstyrelsen, der gennem længere tid har arbejdet på at gøre EU's komplicerede kodeværk praktisk anvendelig for affaldstransportørerne.

”Det her bliver en stor hjælp i dagligdagen, for EU’s koder, der skal anvendes ved affaldsindberetning, er nu blevet skåret i en vejledning, så de passer ind i vognmændenes praktiske håndtering af affaldsfraktionerne,” udtaler Danaffalds formand John Andersen.

”Jeg vil gerne rose Miljøstyrelsen for handlekraft og mod samt lydhørhed over for branchen. Det var også nødvendigt, for det hjælper ikke at sende de svære valg om brug af affaldskoderne videre til os, der ved endnu mindre om kodesystemet end Miljøstyrelsen selv.”

Det hele handler om de såkaldte EAK-koder. De anvendes i Det Europæiske Affaldskatalog, der er en liste over affald. Listen er indarbejdet i Miljøministeriets bekendtgørelse om affald.

Det har været en stor udfordring for vognmændene i forhold til affaldssystemet at finde de rette EAK koder, når de skal indberette de affaldstyper, som de indsamler og transporterer.

Stort ressourcetræk og ringe kvalitet
”En helt praktisk udfordring for os i forhold i affaldsdatasystemet er at finde de rette EAK koder, når vi indberetter affaldstyper,” fortæller formand John Andersen, der henviser til, at EU's kodesystem er gigantisk og ikke særlig systematisk opbygget.Det har givet et betydeligt ressourcetræk i virksomhederne.

”Vi måtte i Danaffald også konstatere, at udfordringen med at finde de rigtige koder medførte en ringe datakvalitet, og vi kontaktede derfor Miljøstyrelsen og bad om en vejledning specifikt tilrettet vores branche. Initiativet forventes at løfte datakvaliteten i miljøstyrelsens datasystem.”

Vejledningen gennemgår indledningsvist fem trin, som vognmanden kan gå igennem og herfra finde frem til de første to cifre i EAK-koderne.

Derudover indeholder vejledningen et bilag med koder til de typer affald, som vognmanden oftest skal finde koder til – altså en liste over hele den sekscifrede kode for de typiske affaldstyper.

Hug en hæl og klip en tå
”Vi ved jo godt, at det at finde koderne er som at klippe en tå og hugge en hæl, og det er præcist dét, som Miljøstyrelsen har gjort for os. Det lyder rimeligt, men det er faktisk ganske vanskeligt for en myndighed at sætte sådanne skøn og individuelle vurderinger på skrift som generelle retningslinjer,” fremhæver John Andersen.

EAK-vejledningen kan ændres løbende så mangler og forslag til ændringer kan indarbejdes.

Vejledning i brugen af EAK-koder kan findes her

Liste over EAK-koder til de mest almindelige affaldstyper kan findes her