DTL-generalforsamling: Vognmændene er derude

DTLs næstformand Martin Danielsen skuede i sin beretning ud over det organisatoriske landskab, og han kunne konstatere, at med en fælles indsats vil det være muligt at samle endnu flere under en fælles sag.

Martin Danielsen. Foto: Per Daugaard

”Vognmændene er derude, selv om en hård økonomisk krise har kostet på medlemskontoen. Ja, der er nogen, der har måttet dreje nøglen om… nogen, der synes, de må spare kontingentet… nogen, der har overgivet sig og flaget ud… Men der findes også danske vognmænd med vilje og dygtighed, opfindsomhed og arbejdsglæde.

Det er dem, vi samler på, og fortsat skal samle på.

Så jeg vil gerne lave en aftale med Jer! Jeg vil gerne, at vi – sammen – forpligter os på yderligere at styrke DTL. Jeg vil gerne, at vi i dag laver en aftale – os her til DTLs generalforsamling – om, at vi hver især vil gøre en indsats for at styrke udviklingen."

Næstformanden måtte slå fast, at de ting, DTL opnår, ikke kommer af sig selv! ”Er det så ikke rimeligt, at de andre vognmænd, der får fordele ud af Jeres kontingentkroner og DTLs benhårde arbejde – er med til at betale?”, spurgte han forsamlingen.

Han fremhævede også EU, der typisk begynder at røre på sig, når økonomien vender. For så vil de have yderligere liberaliseringer. ”Og dét ved vi godt, hvad betyder: Det betyder endnu mere unfair konkurrence fra øst!”

Martin Danielsen mente, at de yngre vognmænd nu må til at komme mere ind i kampen. Og det betyder, at de får brug for en stærk interesseorganisation. Det betyder, at de ikke bare kan køre på frihjul, og lukrere på DTL-resultater – det er ikke rimeligt. Det giver heller ikke mening.

40 procent af vognmændene i Danmark er uorganiserede. Så der er nok at tage af, konkluderede han, og slog fast:

”Vi skal ikke gå på strandhugst hos dem, der har valgt ståsted. Vi skal tiltrække dem, der ikke ved, at DTL kan gavne dem selv og hele erhvervet.”

Som formand for DTLs uddannelsesråd var Martin Danielsen også en smut omkring uddannelsesområdet. Han slog her fast, at det gør en forskel, hvis ens medarbejdere har en erhvervsuddannelse, og fandt det ærgerligt, at der ikke er tradition for den slags i vognmandserhvervet.

”Jeg vil til gengæld gerne slå fast, at det nytter ikke at pibe over konkurrencen, hvis man ikke kvalificerer sig selv som virksomhed og tager kampen op på kvalitet. Og rammerne må stort set siges at være i orden til, at uddannelse og efteruddannelse er med til at højne kvaliteten”, fortsatte han og nævnte herefter den politiske aftale om en reform af erhvervsuddannelserne. ”Effekten af den reform holder vi godt øje med”.

Her måtte næstformanden dog indrømme, at 20 ugers generelt skoleforløb og 20 ugers fagrettet skoleforløb, som der er lagt op til i reformen ”kan lyde som en ordentlig omgang skolebænk”, og han frygtede, at det kan afholde nogen fra at vælge transport som deres fremtid.

”Og så er der ikke langt til, at nomadechauffører fra øst banker på døren”, som han udtrykte det.

Martin Danielsen sluttede sin beretning med at pege på DTLs revitaliserede logo, hvor der efter de traditionelle buer og forkortelsen ”DTL” nu er blevet tilføjet et ”Danske Vognmænd”.

Organisationen har haft behov for at signalere hvem, DTL repræsenterer, for selvom synligheden er stor, så er det ikke altid, at offentligheden lige forbinder det rene logo med vognmændene.

”For eksempel var DTLs flag fast baggrund til næsten alle landsdækkende nyhedsudsendelser på TV fra Folkemødet på Bornholm i juni sidste år. Alligevel var der nogen, der spurgte: ”Hvem er i?” – ”hvem repræsenterer I?”, fortalte næstformanden.

Der mangler med andre ord lige den del, der fortæller hvem, det er, organisationen repræsenterer, og det har bestyrelsen i DTL så taget konsekvensen af.

”Det bringer jo minder om en svunden tid, og vi har da også hørt mange argumenter for, at vi skulle genoplive navnet fra den gamle hovedorganisation.

Men vi gør ikke dette her for nostalgiens skyld. Vi gør det fordi, vi er en organisation for danske vognmands¬virksomheder. Der er etableret i Danmark. Der betaler skat i Danmark.

Det er dér, vi adskiller os fra andre – vores vognmænd er leverandører af transport med danske biler på danske vilkår”, sluttede Martin Danielsen.