Vejdirektoratet til kamp mod trafikbøvl

Lange køer på motorvejen ved selv de mindste trafikulykker og hændelser er velkendt af alle, og det koster hver gang mange penge for vognmændene, når godset ikke kan komme frem.

Men nu går Vejdirektoratet i samarbejde med politiet og 12 kommuner landet over til kamp mod trafikophobningen og søsætter et forsøg med omkørselsruter 19 steder i landet. Det sker i morgen tirsdag 2. december.

Tanken er, at når der sker en hændelse på motorvejen, ledes trafikken fra ved frakørslen før ulykkesstedet og retur på motorvejen efter ulykkesstedet. På den måde bliver færre trafikanter fanget i en lang kø. selv om man kommer på en lille omvej så reduceres forsinkelsen – omvejen bliver en genvej til den fortsatte rejse.

Det nye initiativ hilses meget velkommen af DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard: ”Særligt for erhvervstrafikken er utilsigtede stop undervejs som følge af hændelser på motorvejen en bekostelig affære, og for lastbilchaufføren kan det påvirke hans køre- hviletidsstatus. Jeg synes, at det er flot, at man har fået sat et samarbejde i gang mellem myndighederne for at minimere forsinkelser og øge fremkommeligheden”.

Når en omkørselsrute bliver aktiveret, meldes det ud til trafikanterne gennem trafikradio, via Vejdirektoratets trafikinformationstjenester eller hvis politi er til stede. Omkørselsruterne er markeret med et skilt, der illustrerer det efterfølgende tilkørselsnummerer, og man skal følge disse skilte.

Dog oplyser Vejdirektoratet, at modulvogntog og særtransporter ikke ledes af motorvejen, når der ”slås” en omkørsel. Deres fordel er til gengæld, at køen bliver kortere fordi de andre trafikanter ledes udenom hændelsesstedet.

Vejdirektoratet oplyser, at man har været travlt optaget af at sætte skilte op i hele landet, og forsøget bliver lanceret med events på 4 rastepladser rundt i landet tirsdag 2. december fra 6.30 – 10.00.

På følgende rastepladser kan trafikanterne få oplysning om det nye skilt, de vil møde på deres vej, og hvordan de skal agere, når der kommer meldinger om omkørselsruter i radioen: Kongsted N på Sjælland, Kildebjerg på Fyn, Skærup V ved Vejle og Himmerland V ved Aalborg.

Vejdirektoratet vil udgive en lille informationsfolder, som vil blive delt ud til trafikanter, og som borgere og andre interesserede også kan hente på Borgerservice i de kommuner, der er med i projektet. Klik her for at se folderen.