Upopulær database afskaffes

Med regeringens vækstplan lægges der op til, at en for fødevaretransportører særdeles upopulær administrativ byrde afskaffes.

De skal ifølge regeringen ikke fremover registrere sig i den såkaldte ”næringsbase”.

Regeringen vil nemlig fokusere på og forenkle fødevare- og miljøreguleringen, og det sker bl.a. ved at afskaffe næringsbrevsordningen og dermed den database, som alle, der har næringsbrev, hidtil har skullet registreres i – mod betaling.

”Ordningen medfører betydelige omkostninger, men bidrager ikke til fødevaresikkerheden”, hedder det i vækstplanen. Initiativet anslås til at reducere virksomhedernes omkostninger med 17,5 mio. kr.

”Næringsbasen har eksisteret i flere år, men i den forløbne tid har ingen transportvirksomhed fået frakendt retten til at drive fødevareengrosvirksomhed. DTL har hele tiden fastholdt, at det har været helt ude af proportioner at lade transportvirksomhederne forblive omfattet af loven om næringsbrev”, forklarer konsulent Lisbet Hagelund, DTL.

Under den daværende regering løb den konservative minister for familie- og forbrugeranliggender Lars Barfoed ind i den omfattende ”kødskandale” i foråret 2006. Fødevarekontrollen blev udsat for hård kritik, og han forlod posten i december samme år, da et folketingsflertal krævede hans afgang.

Det blev startskuddet til næringsbasen, der skulle samle informationer om overtrædelser af alle typer love som grundlag for, om virksomhederne kunne tillades at håndtere fødevarer – uanset om dette så var en kasse tyggegummi på ladet af en fragtbil.

"Men vognmændene blev hverken mere eller mindre lovlydige af at havne i endnu en database, så det var alene en administrativ byrde uden værdiskabelse, mente vi i DTL. Gennem et samarbejde med Dansk Erhverv fik vi sat fokus på bøvlet, som altså forventes afskaffet, når vækstplanen er færdigforhandlet", oplyser Lisbet Hagelund.