Udlændinge kan slippe for vejafgift og bødestraf

Udenlandske lastbiler går formentlig fri af lovens arm i skikkelse af afgift og bøde, hvis de under politiets kontroller gribes i ikke at have betalt vejbenyttelsesafgiften for at køre på de danske veje. Statskassen er dermed i risiko for at blive snydt for 10 – 20 mio. kroner om året.

Arkivfoto: Per Daugaard

Manglende mulighed for elektronisk registrering af en løftet pegefinger for udenlandske vognmænds ”glemsomhed” med hensyn til betaling af vejbenyttelsesafgiften på danske veje bevirker, at de selvsamme vognmænd reelt har let ved at undslippe danske myndigheder.

Loven om vejbenyttelsesafgift er nemlig skruet sådan sammen, at det er en betingelse for at straffe en udlænding for ikke at have betalt afgift, at afgiftsunddragelsen skal være sket ”gentagne gange”.

Den betingelse kræver, at myndigheden har registreret, at det er sket før. Men politiet har ikke noget register for rene konstateringer, hvor der ikke rejses sigtelse. Dermed bliver der aldrig en ”første gang”, og udlændingen kan køre ubekymret videre.

Nummerpladegenkendelse og register
De eneste retningslinjer, der indtil videre findes, er fra politiets Nationale Færdselscenter til tungvognscentrene om at skrive hændelserne ned og gemme dem. Hvordan vides ikke.

Hvad ”gentagne gange” egentlig er, og hvorvidt gentagelsen går på køretøj eller virksomhed er et domstolsanliggende, som det hedder. 

”Vi erfarer, at Rigspolitiet, SKAT og Rigsadvokaten er i dialog, fordi kravet om ”gentagne gange” volder politiet vanskeligheder i dagligdagen. Staten unddrages potentielt mellem 10 og 20 mio. kroner årligt i provenu, og danske vognmænd presses i konkurrencen”, siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

DTL-direktøren har selv været på besøg i Tjekkiet, som for flere år siden har etableret nummerpladegenkendelse samt et system, hvor der sættes en fane i et register hver gang, en udlænding antræffes uden at have betalt afgift – så der senere kan eksekveres afgiftsbetaling og straf for overtrædelserne.

Folketingsspørgsmål på vej
Sagen er samtidig kommet Folketinget for øre: Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen vil således stille spørgsmål til justitsministeren om det rimelige i de nuværende tilstande i forhold til målet om at sikre fair konkurrence for danske vognmænd, der ikke kan unddrage sig betaling af vejbenyttelsesafgift.

”DTL har også tænkt sig at adressere justitsministeren om denne sag i nærmeste fremtid. I det hele taget ser vi en tæt sammenhæng mellem dette problem og så en løsning i Danmark med nummerpladegenkendelse, der også kunne opfylde andre kontrolformål såsom ulovlig cabotagekørsel”, udtaler Erik Østergaard.