Transportområdet har hårdt brug for registreringsmulighed

Forlydender i pressen lader vide, at den danske kandidat til konkurrencekommissærposten, Margrethe Vestager, allerede nu kort efter sin afgang fra den danske regering lufter tvivl om, hvorvidt danske foranstaltninger mod social dumping er gået for langt.

Margrethe Vestager på høringen i går. Foto: EU-Kommissionen

Enhedslisten og SF har allerede planer om at adressere beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i sagen.

Her peges blandt andet på det meget omdiskuterede RUT-register – Registeret for Udenlandske Tjenesteydere – som noget, der kan være i farezonen ved en kommende henvendelse fra EU’s konkurrencemyndigheder.

Udenlandske virksomheder skal i dag anmelde sig i RUT, hvis de udfører midlertidigt arbejde i Danmark. RUT-registret gør det nemmere for de danske myndigheder at føre tilsyn med udenlandske virksomheder og deres ansatte. Hvis en udenlandsk virksomhed ikke anmelder sig, kan de straffes med en bøde på 10.000 kr.

På transportområdet gælder RUT-registret kun ved den såkaldte kombinerede transport – altså fx træk af containere til og fra en havn, hvor containerne kommer fra eller udskibes til EU-lande. Cabotagekørsel er til gengæld ikke omfattet.

Efter DTL-direktør Erik Østergaards mening er der dog netop inden for transport brug for et instrument, hvor der kan ske en vis form for registrering. For ellers kører det parallelle arbejdsmarked i en stadig mere bundlinjefikseret transportverden både højre og venstre om myndighederne:

”Den blotte tanke om at pille ved RUT-registret varsler ilde for mulighederne for, at der kan komme de tiltag på transportområdet, der er så hårdt brug for. Netop transport har den særegenskab, at der er tale om mobile produktionsapparater på vejene og ikke afgrænsede bygninger, marker eller byggepladser, hvor myndighederne kan banke på.

Vi er foruroliget ved, hvis den kommende nye konkurrencekommissær – der i øvrigt lige har rejst sig fra stolen i en regering, der bekæmper social dumping – som noget af det første aktivt vil modarbejde selvsamme bekæmpelse af social dumping.”

Erik Østergaard ser i øvrigt hele regelværket bag ved den kombinerede transport som en åben ladeport til at omgå cabotagereglerne – på linje med den såkaldte ”big cabotage”, hvor cabotagetransporterne udføres systematisk på kanten af reglerne:

”Reglerne for kombineret transport har været at fjerne noget lastbiltransport fra vejene igennem Europa, hvor godset lige så vel kunne sejles og køres på jernbane.

Det har aldrig været meningen, at udlændinge skulle være fast stationerede i et andet land på deres helt egne vilkår. Derfor er RUT stadig vigtig på dette område, indtil reglerne for kombi-transport forhåbentlig revideres”.