Totalvægtsændringen er på plads

Foto: Finn Bjerremand

Glædeligt nyt til ejere af treakslede kærrer der allerede er i brug

Trafikstyrelsen har udsendt ’Bekendtgørelse om ændring af dimensionsbekendtgørelsen’, og dermed er reglerne for forøgelse af den maksimalt tilladte totalvægt for syvakslede vogntog fra 54 til 56 ton ved at være på plads.

Generelt giver de nye totalvægtsregler en ren nettolastforøgelse for mange vogntog, men der er dog kommet et par nye regler til.

Af hensyn til bro- og vejbelastningen er der nu kommet en ny akselafstandsregel for kærrevogntog.
For vogntog bestående af lastbil med påhængsvogn, hvor der er en (eller to) styrbar foraksel, har der gennem lang tid været en regel om, at der skal være mindst 3 m i akselafstand fra sidste aksel på forvognen til forreste aksel på påhængsvognen.

På vogntog bestående af en lastvogn med treakslet kærre (påhængsvogn med fast trækstang) skal der efter de nye regler nu være mindst 4 m i akselafstand fra den bagerste aksel på lastvognen til den forreste aksel på kærren, såfremt man ønsker at køre med en totalvægt, der er højere end 54 ton.
Reglen kendes også fra tunge sættevognstog, hvor der findes en helt tilsvarende regel.

Med overgangen til 24 ton totalvægt på treakslede kærrer er der også et krav om, at akselafstanden mellem de tre aksler skal være mindst 1,30 m. Det giver en udfordring for en del ældre kærrer, som på grund af et tidligere krav, der lød på, at der skulle være styring på den forreste aksel, såfremt akselafstand fra den forreste til den bagerste aksel var mere end 2,58, svarende til en akselafstand på mere end 1,275 m, derfor er blevet bygget med en lidt kortere akselafstand.

”Hos Trafikstyrelsen har DTL fået oplyst, at det vil blive administreret sådan, at allerede registrerede køretøjer også kan gøre brug af reglerne, hvis de registrerede vægte giver mulighed for det, og der vil blive indført en dispensationsordning for kærrer, så allerede registrerede påhængsvogne med stiv trækstang (kærrer) med tre aksler og en indbyrdes akselafstand på mellem 1,0 og 1,3 m kan få hævet det tilladte bogietryk fra 22.000 kg til 24.000 kg.

Dermed er et stort problem for mange ejere af kærrer som ellers var klar med skærebrænderen til at skære den forreste og den bagerste aksel af og flytte dem lidt længere væk fra den midterste aksel, blevet løst på en god måde”, siger teknisk konsulent i DTL Finn Bjerremand.

Der skal dog ansøges om en ny typegodkendelse (Godkendelseserklæring) for at få hævet det tilladte bogietryk og den tilladte totalvægt, og køretøjerne skal til syn for at få registreret den større totalvægt/bogietryk.

Tjek sammenkoblingen
Vognmænd, der kører med tunge kærrer, skal dog være meget opmærksomme på sammenkoblingen. V-værdien i sammenkoblingen refererer nemlig til bagakslernes affjedring på forvognen, og ikke som nogen måske tror affjedringen på kærren. Såfremt forvognens affjedring er mekanisk, skal V-værdien multipliceres med en faktor på 2,4, mens den tilsvarende faktor ved luftaffjedring på forvognens bagaksler kun er 1,8.
Umiddelbart kan man konkludere, at mekanisk affjedring, fx bladfjedre udløser ca. 33 % større dynamiske kræfter i koblingspunktet, og derved stilles der tilsvarende større krav til hele kæden af sammenkoblingsudstyret.

Samtidig skal man være opmærksom på, at den maksimalt tilladte støttelast på 1,0 ton, som kan overføres fra kærren til forvognen, skal fratrækkes lastvognens nettolast.

Visse fireakslede kan opnå højere forakseltryk
For dem der kører med fireakslede lastvogne af 2 + 2 versionen, er der også kommet en forbedring af regelsættet om akseltryk på den forreste bogie. Med de nye regler kan det samlede akseltryk nemlig være 18 ton, såfremt afstanden mellem de to aksler er under 2,00 m og mindst 1,80 m. Er akselafstanden i stedet under 1,80 m, men mindst 1,00 m, er det tilladte bogietryk oppe på 16 ton.