Store forskelle mellem EU-lande hæmmer de hjemlige erhverv

Et helt afgørende tema i valget til Europa Parlamentet bliver om danskerne vil se passivt til, mens fælles værdier og møjsommeligt opbyggede resultater får lov at smuldre.

Arkivfoto: Europa-Parlamentet

Det udtalte DTLs adm. direktør i en kommentar i Berlingske Søndag den 16. marts.

”Tag ikke fejl. Jeg er en stor EU-tilhænger. Men jeg forstår godt den voksende skepsis i Danmark, når vores indretning af samfundet konstant udfordres og undergraves.”

Erik Østergaard mener, at problemet opstår i mødet med borgere fra lande, der har fundamentalt andre livsbetingelser, uddannelses-, løn- og prisniveauer hvor de kommer fra. Og for hvem den danske velfærdsmodel - ikke mindst i en global recession med høj arbejdsløshed - selvfølgelig forekommer attraktiv.

”Da Øst- og Vesttyskland genforenedes, kostede det Vesttyskland enorme ressourcer at ”løfte” Østtyskland økonomisk. En stor og svær opgave som dog er nået langt. Men her var der historiske, kulturelle og familiemæssige bånd, sprog - samt en i Vest endog meget sund økonomi – der til sammen kunne få manøvren til at lykkes. Til begge parters fordel.”

Buen spændt for hårdt
Det samme mener Erik Østergaard i nogen grad er tilfældet med EU-udvidelserne mod øst. Et i øvrigt relevant og vigtigt projekt, hvor Vest har accepteret at betale en økonomisk pris for at vinde nogle politiske og geostrategiske gevinster – og på længere sigt bidrage til et økonomisk og demokratisk løft af hele regioner i Europa.

”Jeg er og har altid været en varm støtte for dét projekt. Men med den seneste udvidelse – og med den økonomiske krise – er buen spændt for hårdt. Mangeårige EU-medlemslande i Sydeuropa er regulært i økonomisk knæ, og forskellene i økonomiske vilkår har ikke sat EU i stand til at løfte de nyere medlemslandes økonomier, endsige levestandarder, men tværtimod været med til at gøre ældre EU-lande fattigere.

Præcis som vi ser det i Danmark, hvor danske vognmænd, chauffører og håndværkere mister jobbet i unfair konkurrence med EU-borgere, der går langt billigere ind og underbyder danskere. Det er ikke fair.”

Erik Østergaard interviewes i dag kl. 13.30 i DR P1 Business om sit syn på EU's betydning for erhvervsbetingelserne i Danmark.