Produktivitetskommissionen bekræfter tidligere kommissioners konklusioner

Produktivitetskommissionens femte analyserapport om infrastruktur offentliggjort i dag bekræfter de anbefalinger, der i forvejen ligger fra henholdsvis Infrastrukturkommissionen og Trængselskommissionen.

Det fastslår DTLs adm. direktør Erik Østergaard, der har siddet som medlem i begge de tidligere kommissioner:

”Den femte analyserapport sætter anbefalingerne fra de tidligere kommissioner ind i en produktivitetsmæssig ramme, så der nu er bundet en pakke og givet et meget vigtigt pejlesignal til de politiske beslutningstagere. Vi er langt hen ad vejen enige i konklusionerne om, at der skal investeres i de trafikprojekter, der gør mest gavn og giver basis for den stærkeste udvikling i produktiviteten. Trængsel hæmmer produktiviteten og skal bekæmpes”, udtaler DTL-direktøren.

Kloge investeringer
Rapporten kommer med en række anbefalinger til, hvordan produktiviteten kan styrkes i Danmark. Både i forhold til at bygge infrastruktur og i forhold til at bruge den. Den gentager anbefalingerne om at investere i områder med trængsel og korridorer med meget trafik og øger sammenhængen i og mellemområder med stor koncentration af økonomisk aktivitet. Det gælder også investering i ITS, kørsel i nødspor og rampedosering, som alle er tiltag anbefalet af DTL.

”Der er nogle lavt hængende frugter man hurtigt kunne tage fat på: Vej- og ledningsarbejde må og skal for eksempel organiseres smartere. Det nytter ikke noget at der for eksempel graves op til rør og ledningsarbejde – og så arbejdes der slet ikke på stedet i dagevis. Det tror jeg mange kan nikke genkendende til at have oplevet. Det er ødelæggende for trafikafviklingen og et unødigt irritationsmoment”, siger Erik Østergaard.

Tag hensyn til erhvervstrafikken
Kommissionen tager samtidig på ny anbefalingerne op om forsøg med km-baseret roadpricing og foreslår brugerbetaling i myldretiden for at køre over større broer og tunnelser i perioder med trængsel. Samtidig foreslås det, at priserne sænkes på Storebælts- og Øresundsforbindelsen i perioder uden trængsel. Erik Østergaard mener, at denne del skal nuanceres kraftigt i forhold til fx lastbiltrafikken:

”Jeg vil godt gentage, hvad vi har sagt før om pricing og brugerbetaling – nemlig at erhvervstransporten kun i meget lille grad kan adfærdsreguleres gennem afgifter og bompenge. Netop derfor må man så også lægge en skelnen ind mellem erhvervstransport og privattransport. Der er i langt de fleste tilfælde ikke noget alternativ til transport med lastbil, og derfor vil man ikke opleve nogen nævneværdig adfærdsændring, selv om man laver trængselsafgift – hvorimod privatpersoner ofte vil have et offentligt transportalternativ og derfor kan påvirkes”.

Læs rapporten her.