Plads til mere gods på ladet i vognmandserhvervet

Dansk vejgodstransport er ikke umiddelbart tæt på en fuld kapacitetsudnyttelse, selvom det går fremad. Det er konklusionen af en analyse af en række statistikker, som DTL – Danske Vognmænd har foretaget.

I DTLs egen konjunkturundersøgelse fra maj 2014 konkluderes det, at de fleste vognmandsvirksomheder oplevede en uændret kapacitetsudnyttelse i 2013 i forhold til året før, og kun et lille flertal oplevede øget kapacitetsudnyttelse i forhold til de, der oplevede faldende kapacitetsudnyttelse. For 2014 er der til gengæld et ret stort flertal, som forventer en moderat stigende kapacitetsudnyttelse.

Danmarks Statistiks måling af kapacitetsudnyttelsen blandt landtransportvirksomhederne viser desuden, at der godt nok er sket en bedring siden slutningen af sidste år, men erhvervet er blot tilbage på niveauet fra sidste sommer, dvs. på ca. 93 pct.

”Det går altså lidt bedre”, udtaler DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard.

”Men når man ser på udviklingen i lastbiltrafikken siden krisens bund i 2009-2010 mellem Øst- og Vestdanmark med færgerne og Kattegat og Langelandsbæltet og over Storebæltsbroen, er der ikke tale om en særlig imponerende vækst. Niveauet i 1. kvartal 2014 ligger kun 7 pct. over det hidtidige lavpunkt i 1. kvartal 2010, og der har været en vigende tendens i lastbiltrafikken siden 2. kvartal 2013”, siger Erik Østergaard.

De seneste konjunkturbarometre og konjunkturcyklusser fra Danmarks Statistik viser, at der i de forgangne måneder har været en negativ udvikling blandt to af vejgodstransportens vigtige kundegrupper, industrien og byggeriet.

”Det er endnu en indikator for, at vognmandserhvervet burde have plads til mere gods på ladet. Overordnet peger flere indikatorer derfor på, at der er et stykke vej endnu, før vognmandserhvervets kapacitetsgrænse er nået. Desuden får vi fra 1. august i år mulighed for at have 2 ton ekstra gods på ladet på syv-akslede vogntog – foruden de 2 ton ekstra, som vi fik på 6-akslede vogntog 1. januar”, siger Erik Østergaard.

Danmarks Statistiks konjunkturbarometre over de begrænsninger for levering af transportydelser, som landtransportvirksomhederne oplever, viser, at virksomhederne især oplever en manglende efterspørgsel hos kunderne.

”Selvom der er sket en bedring siden april-juni måned sidste år, hvor næsten halvdelen af virksomhederne oplevede en manglende efterspørgsel fra kunderne, er det fortsat tæt på hver tredje virksomhed, der møder denne udfordring. Samtidig er der i meget lille omfang tegn på mangel på arbejdskraft, mens der til gengæld er en iøjnefaldende mangel på kapital. Det sidste er et alvorligt problem, og hvis der for alvor kommer gang i dansk økonomi og dermed transportefterspørgslen, kan vi risikere at komme til at mangle transportmateriel”, siger Erik Østergaard.

Det ser heldigvis ud til, at økonomien fremadrettet vil komme lidt op i fart. I de seneste økonomiske prognoser fra Nationalbanken, Danske Bank, Det Økonomiske Råd, regeringen og Dansk Erhverv ventes en vækst i dansk økonomi (BNP) på 1,0-1,5 pct. i år og 1,6-2,0 pct. næste år. Uden ligefrem at være prangende, så er det klart over væksten i 2013, der blot var på 0,4 pct. Den spirende optimisme har bl.a. rod i en stigende forbruger- og erhvervstillid, et mere stabilt boligmarked og at den europæiske gældskrise synes at være kommet under kontrol.

”DTL ser derfor frem til, at det danske vognmandserhverv får mere gods at køre med i de kommende år. Med den øgede produktivitet i form af modulvogntog og øget totalvægt, som politisk er blevet tildelt erhvervet – og tak for det – så er der håb for, at udbud og efterspørgsel fremadrettet vil kunne mødes. Uagtet det, så vil DTL fortsat have et skarpt fokus på en fair international konkurrence, herunder på cabotage, kapitaltilførsel til erhvervet og tilgang af kvalificeret arbejdskraft”, slutter Erik Østergaard.