Nye tyske vejafgifter kan gavne danske vognmænd

Den tyske forbundsregering har nu godkendt den tyske transportminister Alexander Dobrindts forslag om nye vejafgiftssatser for lastbiler (maut) pr. 1. januar 2015.

Foto: Toll Collect

Generelt kommer satserne til at ligge lavere end nu, og det betyder noget på bundlinjen for danske vognmænd, konstaterer DTLs økonom Morten Pernø:

”De nye satser betyder, at de danske vognmandsvirksomheder, der kører i eller igennem Tyskland, ifølge DTLs beregninger samlet set kan opnå en besparelse på mellem 4,1 og 6,2 mio. kr. om året i forhold til de gamle takster – alt afhængig af, om der køres med tre- eller fireakslede Euro 6 lastbiler. Det er, når man regner med, at trafikarbejdet i Tyskland for de dansk indregistrerede lastbiler over 6 tons i 2013 samlet set lå på ca. 34,5 mio. km. målt uden de ture, der går ind i Danmark.”

Efter EU's regler må de opkrævede gebyrer gennemsnitligt kun modsvare omkostningerne til drift, vedligeholdelse og udbygning af vejnettet. Derfor bliver taksterne jævnligt vurderet, og taksterne fremlagt i marts måned i år er nu godkendt, da de findes at overholde EU-reglerne, hedder det i en pressemeddelelse fra det tyske transportministerium.

Ny sats for Euro 6
For danske vognmænd er det interessant, at taksterne generelt sænkes, og at de mest miljøvenlige Euro 6-lastbiler nu får sin egen maut-beskatningsklasse. Selvom der sker en generel sænkning af takstniveauet, vil det dog fortsat være væsentligt dyrere at køre på de tyske veje med de ældre lastbilmotorer, målt efter Euro-normen, end med de nyere.

 ”Forslaget er formentlig samtidig knyttet an til ønsket hos den tyske regering om også at indføre en maut-afgift for privatbilister til finansiering af infrastrukturens vedligeholdelse. Der må ikke kradses nær så meget ind, hvis mauten udvides til person- og varebiler”, udtaler økonom Morten Pernø. Og nedsættelserne kommer både vognmænd og miljøet til gode, mener han:

”Det vil være en tiltrængt hjælp til bundlinjen for den del af de danske vognmænd, som har Tyskland som marked og transitland, da der kommer lidt mere luft i dækningsbidraget, når omkostningsbyrden reduceres, og lettelserne vil kunne medvirke til yderligere at stimulere virksomhedernes lyst til at forny flåden til den seneste miljøstandard og dermed bidrage til en positiv udvikling i vejgodstransportens bidrag til færre udledninger.

Om lettelserne så er en tilstrækkelig hjælp for de danske lastbilers samlede konkurrenceevne afhænger af, om de danske vognmandsvirksomheders udenlandske konkurrenter har så opdateret materiel, at de får samme gavn af afgiftslempelserne”, slutter DTL-økonomen.