Ny tachograf kan sikre mere fair konkurrence

I dag har Europa-Parlamentet endeligt vedtaget betingelserne for indførelsen af ny og vigtig teknologi på transportområdet.

Foto: Stoneridge

Europa-Parlamentet gav under dagens afstemning grønt lys til udbredelsen af den nye generation af den digitale tachograf. En helt ny forordning erstatter de gældende regler om kontrolapparater fra 1985.

"Resultatet er samlet set positivt. Den digitale tachograf blev i sin tid født med en masse børnesygdomme, der gik ud over produktiviteten. Nu er der skabt grundlag for, at den digitale tachograf kan udvikle sig til et nyttigt instrument for chauffør og vognmand og ikke bare et kontrolapparat", siger DTLs adm. direktør og formand for Nordic Logistics Association Erik Østergaard.

De nye regler indebærer en række ændringer, der gør, at tachografen for eksempel skal kunne kobles op til satellitnavigations systemer, og man skal have mulighed for at integrere apparatet med ITS. Det skal reducere den administrative byrde ved at automatisere en række opgaver, der i dag er manuelle.

Kontrol på afstand
Reglerne fokuserer også på en bedre kontrol af køretøjer på vejen. Derfor foreslår Kommissionen mulighed for, at myndighederne kan have adgang til data på fartskriveren på afstand via trådløse links.

Dermed kan myndighederne afgøre, om der er særlig grund til at kontrollere et køretøj, inden man stopper køretøjet.

Erik Østergaard: "Der er skabt mulighed for at tachografen kan anvendes til kontrol af fx cabotage, men hvor man samtidig skærper datasikkerheden, så det ikke generer chaufførernes private forhold. Desværre vil det imidlertid ikke være før 2017 eller 2018, at den nye tachograf kan forventes på gaden, men bedre sent end aldrig."

Muligheden for, at den nye generation tachografer kan gøre konkurrencen mere fair, glæder også det danske medlem af Europa-Parlamentet Ole Christensen (S):

"Jeg sætter pris på, at den nye teknologi nu gøres anvendelig. Den kan bestemt være med til at dæmme op for social dumping og såkaldt piratkørsel, som desværre præger store dele af transportbranchen i EU”.

Ole Christensen, der blandt andet er medlem af Europa-Parlamentets Udvalg for Beskæftigelse og Sociale Anliggender, genopstiller til parlamentsvalget i maj måned for socialdemokraterne.

Aftalen om den nye tachograf mangler nu kun formelt at blive godkendt i Ministerrådet.