Norsk cabotagerapport deler vandene

Cabotagerapporten, der onsdag blev afleveret til den norske samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen af en særlig arbejdsgruppe bestående af branchen og myndighederne, deler vandene.

Akkurat som det har været tilfældet i Danmark. Det lægger et afgørende pres på de politiske beslutningstagere, mener DTL.

”Nu er det op til ministeren og den norske regering at afgøre, hvor man skal sætte ind, og det bliver ganske interessant, for det er en skillevej, man står ved i 11. time”, udtaler DTLs adm. direktør og formand for Nordic Logistics Association (NLA) Erik Østergaard. 

I rapporten er der enighed om en række tiltag for at forbedre bl.a. videns grundlaget – statistikkerne – for cabotage og at øge kontrolgrundlaget samt sanktionsniveauet. Men på afgørende punkter – selve cabotagens natur – deler meningerne sig mellem på den ene side speditørerne og på den anden side vognmænd og fagbevægelse.

Det svarer til billedet i Danmark og lader det dermed være op til regeringen at beslutte, hvilken overordnet politik man vil følge, mener Erik Østergaard:

”Vil man fortsætte en linje, der klart sigter på en de facto liberalisering af det hjemlige transportmarked med de tab, der følger af erhverv og arbejdspladser. Eller vil man sætte foden ned nu og gøre klart, at der stadig skal være et nationalt transporterhverv til at bidrage til et lands velfærd. Det er det afgørende, og det er et politisk spørgsmål.”

Erik Østergaard fremhæver, at man i Norge modsat i Danmark allerede har præciseringer af, at cabotagekørsel ikke må være en løbende og permanent aktivitet foruden reglen om 3 ture inden for 7 dage.

I Danmark findes denne præmis ikke i cabotagevejledningen, så på det punkt er betingelserne skrappere i Norge.

”Af den norske rapport fremgår desuden, at man har haft både den finske opfattelse af cabotagekørsel og tanken om karantæne i 7 dage samt definition af international tur på tapetet uden at kunne blive enige. Det er den samme diskussion, som vi har haft i Danmark, og det vil kræve en udfordring af EU-systemet.”

Samferdselsministeren har bedt om yderligere indspark fra alle interessenter til at supplere rapporten, der nu ligger på ministerens bord. Fristen er sat til 21. april.

”Jeg vil drøfte nærmere med den norske organisation NLF, om der kan være punkter, hvor NLA kan bidrage under den åbne høringsproces, som samferdselsministeren nu har lagt op til,” slutter Erik Østergaard.

Læs rapporten her.