NLA i lobbyfremstød for nordiske lastbiler

Der er blevet fremlagt 365 ændringsforslag til Kommissionens forslag om revision af direktivet om vægt og dimensioner fremsat i august sidste år. De vil blive drøftet i EU-Parlamentet på et møde i Bruxelles i næste uge.

Erik Østergaard i samtale med MEP Ole Christensen (S) Foto: Mårten Johansson SÅ

Med åbningen af direktivet til politisk debat er ånden sluppet ud af flasken, og det er derfor vigtigt at være tæt på drøftelserne i Parlamentet.

Det er denne situation, der har fået den internationale vognmandsorganisation IRU til at arrangere et decideret lobby-fremstød i Europa-Parlamentet i Strasbourg, hvor politikerne – MEP’erne – har haft mulighed for at høre vejtransportens syn på en mere grøn, sikker og fleksibel anvendelse af materiellet i fremtiden.

NLA’s direktør Søren H. Larsen deltog i arrangementet i denne uge, hvor vice-direktør Jan-Terje Mentzoni fra det norske NLF, teknisk chef Mårten Johansson fra det svenske SÅ og adm. direktør Erik Østergaard fra DTL benyttede sig af lejligheden til at mødes med en række politikere og embedsmænd fra Parlamentet og Kommissionen.

Søren H. Larsen: "Ændringsforslagene går i mange retninger, men fokuserer reelt blot på en håndfuld temaer. Mest interessant er den del af Kommissionens forslag, der vil tillade kørsel mellem to lande med større og tungere lastbiler, herunder modulvogntogene".

Ønske om længere og tungere biler
Erik Østergaard, der også er formand for NLA, finder det afgørende, at det endelige direktiv indeholder netop den mulighed:

”Kommissionens forslag, som det ligger nu, tillader reelt kun kørsel mellem to lande med lastbiler, der er længere – men ikke tungere – end standardstørrelserne. En lang række ændringsforslag retter op på det forhold ved at også tillade kørsel med lastbiler, der er tungere. Det er en vigtig sag for det nordiske transport- og logistiksystem og derfor en vigtig sag for NLA”.

Samtidig er der dog også en række forslag, der trækker i den anden retning og vil begrænse al kørsel til blot 18,75 m og 40 ton totalvægt. Det vil sige: Væk med modulvogntogene igen, ingen grænseoverskridende kørsel med og længere og tungere og højere biler i håb om at mest muligt gods vil gå over på jernbanerne.

Erik Østergaard: ”Vi skal have gjort politikerne begribeligt, at længere og tungere lastbiler ikke er en erstatning for jernbanerne. Vores tankegang er, at de to transportmåder supplerer hinanden og faktisk hjælper på EU's tanker om at fremme kombineret transport. Det var derfor også positivt at konstatere, at de nordiske politikere har forstået sagens alvor og kæmper for vores sag på tværs af grænser og politiske partier”.

Plads til containere og batterier
Også brugen af 45 fods containere søges udvidet til mere end blot kombination af skib og jernbane, ligesom alle lastbiler, der bruger alternativt brændstof, skal have lov til at være tungere, for at have plads til et batteri, større tanke mv.

Endelig er der fokus på støtte til bedre kontrol af overvægt, kædeansvar ved overvægt og fremme af færdselssikkerhed ved bedre udsyn fra chaufførens kabine.

Forslagene skal drøftes første gang på Transportudvalgets møde d. 20.-21. januar 2014 i Bruxelles, og der forventes at blive stemt i udvalget i februar måned.