Ministerrokade: Nye ministre godt bekendt med transportens udfordringer

De to nye ministre – Mette Frederiksen som justitsminister og Henrik Dam Kristensen som beskæftigelsesminister – har et godt kendskab til transporterhvervets udfordringer, og det er sammen med den meget offensive Magnus Heunicke på transportministerposten et stærkt trekløver for vognmændene, mener DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

Ministerrokade på Borgen med nyt, stærkt trekløver. Foto: Anders Hviid

”Vi kender Mette Frederiksen som en politiker, der har haft rigtig meget fokus på social dumping i sin tid som beskæftigelsesminister. Hun har også været inde over de forhold, der hersker på transportområdet. Nu flytter hun så stol til Justitsministeriet, hvor hun kommer til at stifte bekendtskab med de overtrædelsesmæssige konsekvenser af et parallelt arbejdsmarked i form af køre- og hviletidsovertrædelse, spirituskørsel og svindel med køre- og førerkort,” vurderer Østergaard.

Han mener samtidig, at Henrik Dam Kristensen som tidligere transportminister kun vil være en fordel for transporterhvervet på sin nye post i Beskæftigelsesministeriet. ”Vi skal huske, at Henrik Dam var initiativtageren til for alvor at fokusere på praktiseringen af cabotage i EU. Han fik lagt sagen så godt til rette, at hans efterfølgere har haft succes med at få det på EU’s dagsorden. Når han nu bliver minister for hele beskæftigelsesområdet, håber vi, at han husker de beskæftigelsesmæssige konsekvenser, som den strukturelle krise i transporterhvervet medfører.”

Erik Østergaard påpeger, at man i DTL er helt klar over, at den valgkamp til Folketingsvalget, der så småt er begyndt, overordnet set har temaer, som ikke umiddelbart indbefatter transportens vilkår. Men han mener, at transportmarkedets struktur og dens konsekvenser - både juridisk og socialt - sagtens kan komme på dagsordenen:

”Transporterhvervets vilkår er en betydende del af de samfundsmæssige spørgsmål, der rejser sig i en valgkamp. Det så vi under valgkampen til EU-parlamentsvalget. DTL er til for at sparke vognmændenes interesser ind i debatten, og det vil vi bruge meget krudt på i den kommende tid. Derfor er jeg også ekstra glad for, at ministrene på de centrale poster for transporterhvervet er klædt så godt på, som de er, med hensyn til transporterhvervets betydning og interesser."