Kontrol med kombitransport skal virke effektivt

Statsministeren kom tirsdag i sin tale ved Folketingets åbning ind på regeringens hidtidige kamp mod social dumping:

Arkivfoto: Per Daugaard

”Og gennem tre år har vi brugt mere end 500 millioner kroner på kampen mod social dumping. Bedre brug af arbejdsklausuler. Mere kontrol på arbejdspladserne. Skrappere krav til registrering af udenlandske virksomheder. Vi har handlet”, lød det fra regeringschefen.

”DTL vil godt bekræfte, at den siddende regering har medvirket dygtigt til at sætte fokus på den sociale dumping og det parallelle arbejdsmarkeds pres på danske virksomheder, der eksisterer på danske vilkår. Men der er lang vej igen, for der er tale om et strukturelt og politisk problem, som har sin årsag i den gradvise accept af at udnytte et helt alternativt arbejdsmarked pa transportområdet. Får vi gjort op med alle de forhold, der hver for sig undergraver fair og lige vilkår på det danske transportmarked, så kan vi som branche også sagtens matche de udenlandske konkurrenter.”

Et af de forhold, som Erik Østergaard peger på, er den kombinerede transport. Reglerne om kombineret transport giver mulighed for, at man som udenlandsk vognmand kan trække gods med lastbil 150 km til eller fra en havn eller banegård, hvis godset i øvrigt transporteres med skib eller jernbane udover 100 km inden for EU – uden at vognmanden er etableret her i landet på danske vilkår.

Det lægger pres på de nationale vognmænd, når disse transporter er sat i system. Og kontrollen halter.

”I DTL erfarer vi, at myndighederne ikke har kontrolleret kombinerede transporter siden foråret. Det viser sig nemlig, at Arbejdstilsynet ikke vil stå ved deres vejledning til politiet om, at hver enkelt kombineret transport skal registreres i RUT-registeret (registret for udenlandske tjenesteydere)”, forklarer Erik Østergaard, som fortsætter:

”Arbejdstilsynets medarbejdere har flere gange været på tilsynskontrol i danske virksomheder og har i visse tilfælde godkendt, at udenlandske virksomheder blot lader sig registrere for en periode på et år, hvor de udfører kombinerede transporter.

Nu er flere sager om manglende registrering i RUT på vej i retten, og Arbejdstilsynet har kastet bolden videre til Beskæftigelsesministeriet. Mere end to år efter indførelse af RUT-registret har ministeriet endnu ikke truffet afgørelse om, hvordan udenlandske transportvirksomheder skal registrere kombineret transport i RUT”.

Erik Østergaard ser gerne, at der gøres op med den kombinerede transportmulighed, som den eksisterer i dag: ” Der er ingen grund til at have pseudo-incitament til at flytte gods fra vej til bane eller skib, for det gods, der kan sejles og transporteres på jernbane, bliver det allerede.

Derimod giver det incitament for et parallelt arbejdsmarked, der lever i bedste velgående side om side med de virksomheder, der er etableret i Danmark og betaler danske lønninger og dansk skat. Men det er et anliggende for EU, så vi opfordrer regeringen til som minimum at gøre alvor af den skrappere registrering af udenlandske virksomheder og mere kontrol, som statsministeren fremhæver”.