Klimaminister klædt på af DTL

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen blev i dag klædt på af en delegation fra DTL, så han har overblik over branchens holdninger og indsatser på klima- og energiområdet.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen Foto: Ulrik Jantzen

”DTL har en aktiv klimapolitik, fordi det er vigtigt at handle nu. Endnu er tiden ikke inde til at køre på el, brint, gas eller biobrændstoffer i stedet for diesel, men vi følger aktivt med i den rivende udvikling både i Danmark og udlandet.

Til gengæld kan en række tiltag reducere forbruget af diesel, og de kan sættes i værk her og nu. Det havde vi lejlighed til at gøre klart for ministeren”, fortæller DTLs adm. direktør Erik Østergaard, der deltog i mødet sammen med DTLs formand Jørgen Egeskov og underdirektør Ove Holm.

I 2013 gennemførte DTL kampagnen ”Bedre Bundlinje”, der netop slår på sammenhængen mellem økonomiske besparelser og en miljøgevinst ved især at udnytte brændstoffet mere effektivt.

Senest har en miljøtest hos en sjællandsk vognmand, Sædder Vognmandsforretning, påvist, at en systematisk dæk-politik kan få lastbilerne til at køre længere på literen.

Og i 2012 har DTL haft kampagnen ”Få råd til miljø – DTL viser vej”, hvor DTLs medlemmer året igennem modtog miljøråd med inspiration til, hvordan de kan gøre en ekstra indsats for klima og miljø.

Kampagnens formål har været at inspirere til overskuelige her og nu-tiltag til gavn for miljøet og vognmandens pengepung. Der har været fokus på lastbiler, kontorhold, vaskehal, lager, værksted og meget mere.

Ny beregner kan spare brændstof
Som en udløber af de to kampagner er DTL i samarbejde med Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport i gang med at udvikle en bedre version af CO2-beregneren, som oprindeligt var udviklet til, at DTLs medlemmer kunne få overblik over brændstofbesparende tiltag.

Beregneren kaldes ”grøn beregner” og bygger blandet andet på DTLs katalog "Transportens vej til et bedre klima – 49 veje til at spare på brændstoffet". Den beskriver de eksisterende produkter på markedet, som virksomhederne kan tage i brug for at reducere CO2-udslippet.

”Vi benyttede os også af lejligheden til at fremhæve de energimæssige fordele ved modulvogntogene og de højere grænser for vægt- og akseltryk for lastbiler.

Alene modulvogntogenes udbredelse vil efter vores beregninger kunne skåne klimaet for 5 millioner tons CO2 årligt på europæisk plan”, siger Erik Østergaard.