Karen Hækkerup: Cabotage-kontrol højt prioriteret

Ved åbningen af Tungvognscenter Øst i Greve i dag, slog justitsminister Karen Hækkerup fast, at centret – udover at øge trafiksikkerheden – skal have særligt fokus på cabotage:

Erik Østergaard i samtale med justitsminister Karen Hækkerup: FOTO Per Daugaard

”Det er noget, vi lægger megen vægt på i regeringen. Ikke bare af sociale grunde, men også pga. vores beskæftigelse og for at sikre fair konkurrence.”

Tungvognscenter Øst er dermed allerede fra åbningen tiltænkt en central rolle i sikringen af ordnede forhold på transportområdet.

”Jeg noterer mig med stor tilfredshed justitsministerens kommentarer om cabotage. Det flugter fuldstændigt med DTLs synspunkter, og det glæder mig, at det så eksplicit slås fast, at det står højt på regeringens dagsorden,” siger adm. dir. Erik Østergaard, der deltog i åbningen.

”Det er jo kun få dage siden, jeg mødtes med ministeren sidst, og vi havde lejlighed til at diskutere en række spørgsmål, herunder trafiksikkerhed, vægtgrænser og cabotage,” fortsætter Erik Østergaard.
 
Åbningen af Tungvognscenter Øst havde deltagelse fra dele af vognmandsbranchen, og der var rig lejlighed til at inspicere de nye faciliteter, som altså fremover skal være en del af indsatsen for bedre trafiksikkerhed og kontrol med cabotage.