Hovedstaden er en forhindringsbane

Hovedstaden er vanskelig at færdes i med lastbil. Kommunens forståelse glæder DTLs direktør, der i denne uge tager på lastbiltur i København med Cyklistforbundets direktør.

Arkivfoto: Per Daugaard

At udføre godstransport i København er blevet stadig mere vanskeligt med tiden: Veje ensrettes, p-pladser sløjfes, utidssvarende trafiksignaler, korte tidsvinduer til at losse – og et utal af ukoordinerede vejudgravninger.

Teknik- og Miljøforvaltningen i København udsteder hvert år 10.000 gravetilladelser, hvoraf 1.000 af tilladelserne er til kommunens egne gravearbejder, fremgår det af en pressemeddelelse fra teknik- og miljøborgmesterens kontor.

Derfor er DTLs adm. direktør Erik Østergaard glad for, at teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) i dag har meldt ud, at kommunen fremover også vil gøre mindst mulig påvirkning af trafikken til et af vilkårene i kommunens egne udbud af anlægsopgaver:

”Vi er meget tilfredse med, at Københavns Kommune nu vil sikre en bedre afvikling af trafikken ved at skrive god fremkommelighed ind som et konkurrencevilkår ved kommunens egne anlægsarbejder.”

Men derved stopper det ikke ifølge DTL-direktøren, for fremkommelighed er mindst lige så vigtig, når bilen står stille og skal losse og laste:

”Vi har for nylig drøftet med miljø- og teknikborgmesteren, hvordan der skal være bedre adgang til at levere varer i byområdet og i øvrigt være til stede med lastbiler og varebiler, når der skal bygges og renoveres.”

Han er således glad for, at borgmesteren har forståelse for de trængsler, som godstransporten møder. For det er nemlig til hverdag noget af et forhindringsløb både at komme ind, parkere og komme ud igen med lastbilen.

Vognmænd og cyklister på bytur
Borgmesterens vision om at få privatbilister over i den kollektive transport og ud på cykelstierne, møder af samme grund ikke modstand hos DTL:

”Jo færre privatbiler desto mere plads er der til godstransporten, for i en by skal der nu engang varer og materialer ind og affald og emballage ud,” siger Erik Østergaard.

Dog ser DTL-direktøren forholdet til cyklisterne som en af de store udfordringer, fordi der her er tale om bløde trafikanter, og fordi det er uundgåeligt, at lastbiler og cyklister krydser hinandens veje.

”Det er vigtigt, at vi har opmærksomhed på hinanden i trafikken. Så jeg har planlagt med den ny direktør fra Cyklistforbundet Klaus Bondam, at vi fredag den 14. marts sammen tager en rundtur i byen i en lastbil og kigger på udfordringerne for vores respektive medlemmer”.

Klaus Bondam fra Cyklistforbundet var selv i 00’erne miljø- og teknikborgmester i København.