Godt nyt fra ministermøde i Paris om cabotage og transportens vilkår

EU og medlemslandene må bekæmpe misbrug. Det skal ske gennem bedre samarbejde i kampen mod dem, der misbruger systemet, var en af de klare konklusioner på et møde mellem en række europæiske transportministre i Paris i går 16. april.

Transportminister Magnus Heunicke - talte på cabotagemøde i Paris. Foto: Steen Brogaard

Mødet var arrangeret af den franske regering, og hensigten var at drøfte lastbiltransportens vilkår i Europa og cabotage-reglernes utilstrækkelighed.

Den danske transportminister Magnus Heunicke havde afbrudt sin påskeferie for at mødes med en række af sine europæiske kolleger. Han lagde vægt på sin overraskelse over at se, hvor vanskeligt, det er for dansk politi at kontrollere reglerne, at der er tale om social dumping, og at det bliver mere og mere organiseret ifølge politiet.

Den danske minister betonede, at der er behov for mere og bedre samarbejde, samt at yderligere liberalisering ikke kan accepteres. Derimod er der behov for klare regler. EU skal vise, at EU kan løse dette problem.

Heunicke afsluttede med at sige, at han vil have lige konkurrence, han vil have, at politiet kan kontrollere reglerne – og han kan ikke acceptere, at EU ikke kan give os klare regler.

Underdirektør i DTL, Ove Holm: ”Jeg glæder mig over at ministeren har prioriteret det her møde og har været så klar i mælet. Vi har ikke hørt, at der er kommet noget meget konkret ud af mødet, men alt tyder på at grundstemningen i denne debat er vendt, og den danske minister slås for et vognmandserhverv på fair vilkår.”

Nødvendigt med europæisk samarbejde
Forud for mødet var der lagt op til, at der skulle opnås enighed om yderligere initiativer som opfølgning på det brev, 7 EU transportministre, med tidligere transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) i spidsen, skrev til Kommissionen i december.

Betydningen af vejtransport for den europæiske økonomi og betydningen af at finde en fælles europæiske ramme for at sikre en harmoniseret/konvergens social standard i erhvervet, blev påpeget fra flere sider. Den franske transportminister pegede også på, at det generelt undergraver borgernes tillid til EU, at man ser de forhold, der har udviklet sig i vejtransport. Yderligere tiltag for markedsåbning kan ikke accepteres, uden at man undersøger og kender konsekvenserne og forhindrer de negative konsekvenser.

Under debatten blev en række temaer fremhævet, bl.a. at der er behov for bedre harmonisering og forståelse af reglerne, som er uklare. Samarbejdet mellem myndighederne er baseret på goodwill fra nationale organisationer/medlemslande myndigheder snarere end et EU-struktureret samarbejde omkring kontrol.

Der var også bekymring for at ændring af gældende regler medfører nye regler, der er endnu værre og mere uklare. EU beslutningsprocessen er nemlig ikke skabt til at lave klare løsninger. Man konstaterede i øvrigt gode erfaringer med nummerpladekontrol i UK generelt.

Trængt erhverv højt på dagsordenen
Op til mødet havde ETF, det fælleseuropæiske svar på 3F – og den internationale vognmandsorganisation IRU udsendt en fælles erklæring, hvor de bl.a. slog fast, at godskørsel på de europæiske veje er selve motoren i europæisk økonomi og bidrager substantielt til den europæiske beskæftigelse. 

Ove Holm: ”På europæisk plan kan vi iagttage to interessante fænomener: For det første, at de store arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer på transportområdet godt kan finde fælles fodslag. Begge parter oplever et trængt erhverv – og på den baggrund har de fælles rettet en appel til EU. Og for det andet, at cabotage og uholdbarheden om reglerne og de forskellige udlægninger af dem, er kommet langt op på den politiske dagsorden. Ikke bare i Danmark, men også i de helt store lande.