God start for kommende EU-transportkommissær

Ved starten på sin høring i aftes i Strasbourg, viste kandidaten til EU’s post som transportkommissær Violeta Bulc, at hun allerede have lært én ting om transport:

Violeta Bulc Foto: Europa-Parlamentet

Oftest betragtes transport mere som et problem end som en del af løsningen. Hun indledte derfor med at understrege sin vilje til at arbejde for at ændre denne opfattelse af transportens rolle.

”Bulc vidste hun ikke kunne være ekspert, men hun var tydeligvis en dygtig nok politiker til at vide, at hun skal være åben og forhandlingsvillig, når det drejer sig om Europa-Parlamentet", udtaler adm. dir. for Nordic Logistics Association (NLA) Søren H. Larsen. "Bulc vidste også, at hun skulle tage initiativet ved at søsætte et par temaer. Og for hende er innovation og teknisk udvikling en del af løsningen på problemerne, og mobiliteten i byerne. Hun talte endda om social innovation som en løsning på udfordringerne for bl.a. vejtransport."

Violeta Bulc kommer fra Slovenien og har primært en baggrund som iværksætter. Hun understregede, at hvis hendes målsætning som kommissær skal betegnes med ét ord, skal det være "mennesker". Det drejer sig både om mobilitet for passagerer, og om anstændige, acceptable, sunde og sikre forhold for arbejderne i transporterhvervet, herunder vejtransport. Fair sociale forhold og en attraktiv industri med en uddannet arbejdsstyrke er hende mål.

Postkasser skal forhindres
Bulc understregede derfor også, hvad hun allerede havde skrevet i sine skriftlige svar til transportudvalget – at hun er stærk modstander af enhver form for social dumping. Hun tror på det indre marked, hun tror på at administrative og tekniske byrder, og forhindringer skal fjernes. Men hun vil fastholde ordentlige sociale forhold, som hun betragter som en af EUs store fortjenester. Men hun erkendte, at der er fejl og mangler i systemet.

"Bulc’s meldinger om cabotage var positive: Der skal ses på, om de gældende regler opfylder målene – og hvis det ikke er tilfældet, skal de ændres. Og blandt målene nævnte Bulc, at social lovgivning skal indføres og respekteres af medlemslandene, at postkasse selskaber skal forhindres, at der skal skabes opmærksomhed og samarbejde om at fjerne årsagerne til social dumping", siger Søren H. Larsen. "Men Bulc havde tydeligvis også lyttet til Kommissionens embedsmænd, der hårdnakket tror på, at cabotage kan afskaffe tomkørsler, og at cabotage er godt for den grønne agenda. På det punkt må vi lige få korrigeret den kommende Kommissærs opfattelse."

M�det mellem Bulc og EU-Parlamentets transportudvalg skete under vanskelige omstændigheder. Udvalget havde nemlig enstemmigt støttet slovakken Maroš Šefčovič som transportkommissær og var derfor tvunget af omstændighederne til at skulle tage stilling til en ny kandidat til posten som transportkommissær.

”Bulc havde lært imponerende meget om transport på relativt kort tid. Og selvom hun ikke kunne svare på mange detaljerede spørgsmål, så var det tydeligt, at hun vidste, hvad de forskellige parlamentarikere hentydede til med deres spørgsmål. Hun kendte sagerne, og det tegner derfor godt for en fremtidig dialog. Nu skal Bulc så vise, at hun kan styre embedsmændene i Kommissionen", slutter Søren H. Larsen.