Fup med bestillinger af affaldscontainere

Vognmænd i Storkøbenhavn oplever hver dag, at de bliver bestilt til at levere en container til typisk byggeaffald på et bestemt sted.

Arkivfoto: Per Daugaard

Men det er nu sket flere gange, at der bagefter ikke er nogen til at modtage regningen, for rekvirenten har opgivet dækadresse og ringet fra en mobiltelefon med taletidskort. I mellemtiden har containeren været brugsstjålet fra opstillingsstedet, fyldt op med affald og stillet tilbage på plads. Vognmanden hænger nu på at bortskaffe affaldet.

De kedelige oplevelser er endnu et eksempel på kriminelle elementers opfindsomhed:

”En vognmand fortæller, at der har været sat GPS i en container for at opklare sagen. GPS oplysningerne viste, at containeren blev flyttet og læsset et helt andet sted, hvorefter den nu fyldte container blev kørt tilbage, hvor den oprindeligt var sat af," forklarer konsulent Lisbet Hagelund fra DTL, der er sekretariat for de affaldskørende vognmænds forening Danaffald.

Lisbet Hagelund vurderer, at er tale om organiseret kriminalitet udført af folk med forstand på håndtering af store containere og kørsel med lastbil. ”Det kræver i hvert fald adgang til en ophalerbil, når containeren skal køres hen til læssestedet og tilbage igen. Det kræver i sagens natur også erfaring i lastbilkørsel og containerhåndtering. Vi kan ikke afvise, at der er tale om insiderviden inden for selve branchen.” 

Gode råd til at undgå at blive snydt
Danaffald har udsendt instrukser til deres medlemmer, så de kan tage deres forholdsregler og undgå at blive snydt af de kriminelle:

Når man modtager bestillingen, så skal man tjekke, om firmaet eller personen, der bestiller transporten, rent faktisk eksisterer. Søg fx efter telefonnummeret på 118 - og/eller tjek, om bestillers navn står i forbindelse med adressen, hvor containeren skal leveres.

Er man i tvivl, så skal man undersøge, om der reelt er en aktivitet på den adresse, hvor containeren skal sættes af, og om der er nogen til stede på adressen, der kender til bestillingen af containeren. Opkrævning af depositum er også en mulighed.

Danaffald anbefaler, at man kontakter politiet straks, hvis man har grund til mistanke. Er containeren forsynet med GPS, så ring til politiet, straks den er i bevægelse, lyder rådet. Danaffald anbefaler kraftigt, at vognmændene anmelder alle forhold, så politiet kan få et overblik over omfanget af kriminaliteten.

Sikkerhedsgruppe er orienteret
DTL har netop præsenteret den nye form for brugstyveri i Arbejdsgruppen for national transport-sikkerhed. Her drøftes sager omkring kriminalitet mod branchen generelt, og hvorledes man kommer det til livs.

”DTL vil meget gerne have tilsendt kopier af medlemmers eventuelle anmeldelser, der vil blive behandlet fortroligt. DTL kan ikke gå ind i de enkelte sager, men vil bruge anmeldelserne til den mere overordnede indsats mod dette problem”, udtaler Lisbet Hagelund.

Anmeldelserne kan sendes på mail til: dtl@dtl.eu