Forårsbuket til justitsministeren

En delegation fra DTL med formand Jørgen Egeskov i spidsen havde i dag i det gode vejr en buket med til justitsminister Karen Hækkerup til et aftalt møde på Slotsholmen.

Med solen i ryggen: fv. justitsminister Karen Hækkerup, Erik Østergaard, Jørgen Egeskov, Ove Holm. Foto: Per Daugaard

Dog ikke i traditionel forstand, for buketten bestod af en vifte af spørgsmål, der har trængt sig på hos vognmandserhvervet i kortere og længere tid.

”Først og fremmest er der hele den uheldige proces med tolerancegrænsen for totalvægt," fortæller adm. direktør Erik Østergaard, der peger på, at der ikke har været den fornødne koordinering internt i regeringen eller med erhvervet, og ingen dialog om baggrund, bevæggrunde og begrundelser om indholdet og meget kort tidsfrist før ikrafttrædelse.

”Vi fremlagde for ministeren, at skærpelsen af tolerancegrænsen går langt videre end planerne om en 56 ton vægtgrænse på 7-akslede vogntog og med en højst uheldig virkning for både transporter, der senere bliver lovlige og problematisk for mindre biler, der skal læsse op.”

Udlændinge og uddannelse
Dernæst rejste DTL-folkene nogle af de problemer, der relaterer sig til udenlandske lastbiler og chaufførers tilstedeværelse her i landet:

Dels er der sagen om vejbenyttelsesafgiften, hvor udenlandske biler ikke kan retsforfølges, før de ”gentagne gange” har undladt at betale afgift, hvilket giver politiet store vanskeligheder med at rejse sager – og dels eksemplerne fra Norge med udlændinges omfattende snyd med falske kørekort og id-kort, der meget nemt kan brede sig til Danmark og resten af EU.

”DTL ønsker, at regeringen forholder sig til de her problemer og får tilpasset dansk lovgivning og kontroltryk til situationen – alternativt bringer sagerne op i EU-systemet”, siger Erik Østergaard. ”Vi anser disse ting for endnu et anslag mod en fair konkurrencesituation på lige betingelser, og det er noget, der optager de danske vognmænd meget”.

Endelig havde DTL anledning til at fremføre bekymring over, at den planlagte uddannelse for følgebilschauffører til særtransporter, som skal træde i kraft meget snart, ikke er klar endnu efter alt at dømme.

”DTL og Kran-Blok Erfa er meget tilfredse med, at det fra 1. april 2014 skulle blive muligt for de såkaldte følgebilschauffører, som følger de store særtransporter med fx vindmøller, at dirigere færdslen. Men vi undrer os igen over, at man ikke inddrager transporterhvervet i overvejelser og udformning”, mener Jørgen Egeskov, der selv er særtransportør.

DTL fik en tilkendegivelse fra ministeren om, at hun vil medvirke til at skabe en bedre dialog. 

”Det er ikke så lang tid siden, vi sidst havde møde med Karen Hækkerup. Den gang var hun fødevareminister men nåede ikke rigtig at forholde sig til materien, før hun skiftede stol. Vi håber, at hun får bedre tid nu”, slutter DTL-direktøren.