Fødevaretransportører slipper for registreringspligt

Folketinget har nu vedtaget, at hele næringsbrevsordningen – og dermed også Næringsbasen – ophører den 1. januar 2015. Det meddeler Erhvervsstyrelsen.

Foto: Anders Hviid

Fra den 1. januar 2015, skal man ikke længere have næringsbrev for at drive fødevarevarevirksomhed, uanset om det er en fødevarebutik, en cateringvirksomhed, en restauration eller en fødevareengrosvirksomhed.

Man skal derfor heller ikke længere have bestået næringsprøven eller alternativt have en særlig uddannelse for at drive sådan fødevarevirksomhed.

Det betyder også, at vognmænd, der transporterer fødevarer, slipper for det administrative bøvl hos myndighederne samt det årlige gebyr.

Folketingets beslutning er et resultat af regeringens vækstpakke fra foråret, og det glæder konsulent Lisbet Hagelund i DTL – Danske Vognmænd, at ordningen nu endelig begraves.

”Vi har ofte fremhævet, at ordningen har medført betydelige omkostninger men aldrig har bidraget til fødevaresikkerheden, hvilket regeringen også nåede frem til i vækstplanen med en reduktion af virksomhedernes omkostninger med 17,5 mio. kr.”, siger hun og fortsætter:

”Næringsbasen har eksisteret i flere år, men i den forløbne tid har ingen transportvirksomhed fået frakendt retten til at drive fødevareengrosvirksomhed. DTL har hele tiden fastholdt, at det har været helt ude af proportioner at lade transportvirksomhederne forblive omfattet af loven om næringsbrev.”

Lisbet Hagelund fremhæver samarbejdet med Dansk Erhverv, hvor der blev fokus på bøvlet også for transportørerne:

”Dansk Erhverv er en førende organisation for fødevarevirksomheder og har en betydelig vægt i den politiske debat. Transportørernes stemme var en blandt mange kritikere af ordningen.”

Næringsbasen blev indført efter den omfattende ”kødskandale” i foråret 2006 under den borgerlige regering. Fødevarekontrollen blev udsat for hård kritik, og fødevareministeren måtte gå af.

Nu har tiden læget mange af de sår, og den administrative byrde forsvinder – forhåbentlig for stedse.