EU-valgkamp om truet dansk transportsektor

Løndumping fra østchauffører og cabotagekørslens konsekvenser for de nationale markeders tilstand bliver uden tvivl et centralt emne i valgkampen frem til valget til Europa-Parlamentet.

Foto: Sarah Buthmann

DTL inviterer derfor til valgmøde med toppolitikere 6. maj - bl.a. med spidskandidaten for Dansk Folkeparti, europaparlamentsmedlem Morten Messerschmidt.

Han har allerede kridtet banen op til en spændende debat om transportens vilkår. I et indlæg i Altinget.dk under overskriften ”dansk sammenhold mod piratkørsel” slår han fast, at den danske transportsektor går en krank fremtid i møde – ”hvis ikke regeringen allierer sig med de lande, der giver østchaufførerne kamp til stregen”, som han udtrykker det.

DF-kandidaten betegner reglerne for cabotage-kørsel som en ”regulær krigserklæring mod det danske transporterhverv”, og mener, at det må være et krav, at reglerne ændres, og sanktionerne mod dem, der kører piratkørsel, gøres mærkbar.

Vognmand i debat
Branchen selv er også på barrikaderne. Formanden for Midtjyllands Vognmandsforening, Henning T. Lauritzen, Aalestrup, er en af de vognmænd, der vil have mere fokus på transportbranchen i EU-debatten. I et debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende udtaler han:

”Regeringen har fornuftigt nok fokus på håndværksbranchen/byggeri og rengøring i kampen mod social dumping. Men indsatsen i forhold til transportens mobile arbejdsmarked skal prioriteres mindst lige så højt. Derfor skal danske EU-parlamentarikere sikre en lovgivning, der ikke lægger landets vognmænd ned”.

I endnu et debatindlæg i Jyllands-Posten søndag peger foreningsformanden på, at det, der foregår i transporterhvervet, er konkurrence på ulige vilkår:

”Det kan hverken sammenlignes med grafikere eller syersker, som er rykket til Kina, fordi vejgodstransporten internt i Danmark ikke kan outsources til udlandet. Vi vil ikke se passivt til, at udlændinge tager markedsandele eller overtager danske arbejdspladser uden at etablere sig”.

EU-vælgermøde 6. maj
DTLs adm. direktør Erik Østergaard mener, at EU-valgkampen er en god anledning til at sætte fokus på de betingelser, som transporterhvervet lever under nu – og ønskerne til fremtiden:

”Vi må stille spørgsmålet, om vi i virkeligheden kan liberalisere os fattige. Eller om vi gør klogere i at kæmpe for danske virksomheder og arbejdspladser, på danske vilkår på bekostning af yderligere liberaliseringer. Danske politikere taler altid om ”den danske model” i skåltalerne – men vil de reelt kæmpe for den, når kampen skal stå i EU?"

DTL er tirsdag 6. maj kl. 19-22 vært for et offentligt vælgermøde på Borups Højskole i København forud for valget til Europa-Parlamentet søndag 25. maj.

”Det betyder meget for DTLs medlemmer – og derfor vil vi gerne have noget at holde politikerne fast på – også efter valget”, siger Erik Østergaard.