EU-Parlamentet ønsker cabotage-brud på den sorte liste

EU-Parlamentet sender nu et klart signal til Kommissionen om, at man tager social dumping alvorligt.

Det buldrer i EU-Parlamentet, som ønsker cabotage på den sorte liste Foto: EU

Under et arbejde med at inddele overtrædelser inden for vejtransporten efter grovhed har Parlamentets transportudvalg været stærkt utilfreds med, at hverken brud på cabotagereglerne eller overtrædelser af nationale sociale regler i tilknytning til cabotage er med på den kommende ”sorte liste”.

Direktør Søren H. Larsen fra Nordic Logistics Association, NLA: "Det er første gang, det nye Parlament har mulighed for at sende et klart signal til Kommissionen om, at Parlamentet tager social dumping alvorligt. Nu må vi så se, om Kommissionens mange ord om social dumping også har indhold”.

EU-reglerne om vognmænds adgang til erhvervet bestemmer, at Kommissionen skal lave en kategorisering af overtrædelser efter deres grovhed. Listen skal så vedtages som en forordning fra Kommissionen, men det kræver altså godkendelse både fra transportministrene og fra Parlamentet.

Nu er teksten så landet i Parlamentet.

Tirsdag 2. december valgte transportudvalget at vedtage en resolution, som helt afviser Kommissionens forslag til kategorisering. Det skete efter fuld enighed mellem socialdemokraterne og de borgerlige.

”Det her viser, at Parlamentet - på begge sider af midten - tager problemerne med cabotage alvorligt og stiller konkrete krav til Kommissionen. Det er samtidig også vældig konkret, fordi det handler om samarbejde om overtrædelser over grænserne – altså det at en overtrædelse skal behandles på samme niveau i alle lande.

Og det handler om at sikre, at man ikke bare kan få en vognmandstilladelse, hvis man har begået de alvorligste overtrædelser”, siger Søren Larsen.

Kommissionens argument har hidtil været, at den ikke har kompetence til at inddrage cabotage, fordi reglerne om vognmænds adgang til erhvervet ikke omfatter cabotagebegrebet.

”Men Parlamentet har helt korrekt peget på, at listen over overtrædelser allerede går længere, end adgangsreglerne kræver, og derfor skal opfattes som en bred liste over alt, hvad der bør påvirke ens muligheder for at være vognmand,” forklarer Søren Larsen.

Transportkommissær Violeta Bulc erklærede sig villig til at drøfte sagen, da hun mødtes med transportudvalget senere samme dag.