EU-medlemslande gider ikke vognmandsadministration

Det står skidt til med engagementet hos myndighederne på vognmandsområdet – skal man tro en netop udgivet rapport fra EU-Kommissionen, der må give anledning til røde ører i flere EU-lande.

Foto: Europa-Parlamentet

Danmark og Finland er blandt de 6 medlemslande, der slet ikke har leveret lovpåkrævet information til EU om, hvordan det går med administrationen af vognmandstilladelser.

Derudover er der problemer med indsamling af disse data, fordi landene har højst forskellige tilgange til det. Det fælles europæiske register, ERRU, som skulle sikre koordination mellem myndighederne, fungerer ikke på grund af manglende data.

Rapporten er den første statusrapport omhandlende året december 2011 til december 2012 om administrationen efter forordningen om adgangen til vognmandserhvervet, som medlemsstaterne selv vedtog i 2009.

Forordningen pålægger medlemslandene hvert andet år at oplyse Kommissionen om blandt andet status i erhvervet, antal tilladelser og uddannelsescertifikater, det nationale elektroniske register samt erfaring med udveksling af oplysninger mellem medlemslandene.

”Man kan berettiget undre sig over, at medlemslandene i årevis kan sidde og forhandle nye regler for vognmandsvirksomhederne og herunder samtidig pålægge hinanden gensidige forpligtelser – og når det så kommer til stykket, er man ikke selv klar til at opfylde egne krav”, udtaler formand for Nordic Logistics Association (NLA) og direktør i DTL Danske Vognmænd Erik Østergaard.

Kamp mod det alternative arbejdsmarked
NLA-formanden mener, at når der nu er lavet regelsæt for at tilstræbe så ensartet en adgang til erhvervet som overhovedet muligt, og når det Indre Marked til stadighed udfordres af alternative arbejdsmarkeder, hvor enhver regulering er sat ud af drift med jungleloven som grundlag, så er det så meget desto mere vigtigt at holde styr på hinandens måde at kontrollere og håndhæve adgangskriterierne på:

”Det er vigtigt at vide, hvordan erhvervets struktur ser ud, hvordan medlemslandene forvalter deres ansvar – og ikke mindst vigtigt at forstærke samarbejdet omkring bekæmpelse af snyd og bedrag gennem det fælles register, som burde have været oppe at køre nu efter 5 år med de gældende regler.

De nationale vognmænd kæmper i øjeblikket en kamp mod alle mulige fantasifulde måder at drive vognmandsvirksomhed på - lige fra udflagning til postkasser, til brug af vikarbureauer med filippinske chauffører - og derfor er det vigtigt, at landene viser, at de står sammen mod dette uvæsen”, fastslår Erik Østergaard.

6 medlemslande – Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Luxembourg og Portugal har slet ikke indsendt det påkrævede materiale til Kommissionen, fremgår det af rapporten, mens flere andre medlemsstater har haft alvorlige problemer med at fremsende data til tiden.

Rapporten konkluderer endelig, at det tilstræbte administrative samarbejde mellem medlemslandene på vognmandsområdet ikke er opnået.

Kommissionen opfordrer i rapporten medlemslandene til at rette ind til næste rapport for at undgå traktatkrænkelsessager. I Danmark er Trafikstyrelsen den ansvarlige myndighed. 

Læs rapporten her.