Et presset marked gøder jorden for svindel

Så er der fokus på vognmandserhvervet igen. Og ikke af den gode slags. TV2 afslørede angiveligt i aftes, for åben skærm, en sønderjysk vognmand der har givet instrukser til chaufførerne i virksomhedens udenlandsk registrerede lastbiler om at anvende magneter hvis der var problemer med køre- hviletiden.

Arkivfoto: Per Daugaard

”Hvis det er hændelsesforløbet er det helt uacceptabelt” siger DTLs administrerende direktør, Erik Østergaard, som fortsætter:

”Nu er der i den konkrete sag ikke tale om et DTL-medlem, og den form for fusk som indslaget indikerer at der er tale om, ville medføre eksklusion fra DTL siger Erik Østergaard.”

TV2’s afsløring kommer omtrent samtidig med, at den anden ud af i alt 27 sigtede chauffører har nu fået sin dom ved retten i danmarkshistoriens største politisag om manipulation af fartskriveren ved brug af magnet. En sag, der nu har trukket ud i årevis. Også i forrige uge afslørede Politiet magneter på udenlandske biler ved en kontrol på Sjælland.

DTLs adm. direktør Erik Østergaard er ikke i tvivl: ”Det er skruen uden ende. Presset i markedet fra udenlandske virksomheder – i visse tilfælde dansk kontrollerede – gør, at det er laveste fællesnævner der sætter dagsordenen. Og det går i dén grad ud over branchens image.”

”Det kan også tvinge danske vognmænd med danske chauffører til at lave samme svindelnumre for at være med i konkurrencen, og så har vi den onde spiral. Der er forsvundet ca. 1.200 danske vognmandsvirksomheder gennem de seneste år – dels på grund af krisen – dels på grund af den intensiverede konkurrence fra udenlandske vognmænd. Dét har uden tvivl også haft kraftig indflydelse. Udviklingen kan selvfølgelig holdes nede med øget kontrol. Men ikke uden at der, for det første, sker en holdningsændring hos nogle politikere, så vi kan få ryddet op i det alternative arbejdsmarked som er muliggjort gennem EU’s nuværende cabotageregler. Og dels, at man i større omfang skal til at kigge på transportkøberenes rolle i det pres de lægger på markedet. Ønsker vi at der også i fremtiden skal være Dansk kvalitetstransport på vejene skal der sættes ind nu.”

Om der på kontrolsiden tales om et nyt BAG i Danmark eller om et udvidet tungvognspoliti, som det kendes i dag, er ikke det, der gør den store forskel ifølge DTL-direktøren:

”Der er ingen tvivl om, at der skal flere ressourcer til både politi og anklagemyndighed, hvis man skal holde uvæsenet nede. Men samtidig må jeg understrege, at der er behov for stramninger i forhold til dem der udnytter en alt for liberalt og dermed svag markedsstruktur. Vi bliver nødt til at rette fokus mod dem som køber transporten og den måde de presser transportørerne på,” slutter Østergaard.