DTL: Stærke regeringsinitiativer mod ulovlig cabotage

Regeringen har bebudet nye midler i brug i kampen mod ulovlig cabotage, bl.a. kameraer med nummerpladekontrol og skrappere politiefterforskning mod snyd og social dumping. Transportminister Magnus Heunicke annoncerer desuden at han vil kæmpe for tydeligere regler på europæisk plan.

Magnus Heunicke. Foto: Socialdemokraterne

Regeringen lægger nu op til at skærpe kampen mod dén gren af social dumping, hvor udenlandske vognmænd ulovligt udfører tomkørselstransporter i Danmark på ringere vilkår end de danske.

”Det er godt nyt til de danske vognmænd,” slår DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard fast.

Transportminister Magnus Heunicke sikrer ekstra tre millioner kroner til politiets Tungvognscenter Syd og det nyåbnede Tungvognscenter Øst. Bevillingen skal være med til at sætte en stopper for, at der foregår cabotagekørsel på baggrund af transport over grænsen med varer, som ikke reelt er handlet, fx tomme paller, blomsterbure eller tomme containere.

”I DTL er vi overordentlig tilfredse med, at ministeren melder så klart ud, at kontrollen med ulovlig cabotage og spekulation i social dumping nu skal styrkes. DTL har længe efterspurgt nummerpladekontrol, så det er efter DTL’s mening en vigtig delsejr. Jeg er bestemt tilfreds med det her”, fortsætter Erik Østergaard.

Vis nummerplade
”Sagen er jo, at forskellene i lønniveauer, leveomkostninger osv. er en fristelse for mange til at omgå reglerne. Men det undergraver danske vognmænds virksomheder, og det koster arbejdspladser. Jeg synes, politikerne har en forpligtelse til at sætte ind overfor det her, og så er det selvfølgelig glædeligt når det sker.”

Ministeriet kalder det ”et for-projekt” med fotoudstyr med automatisk nummerpladegenkendelse. Formålet er at undersøge, om en systematisk registrering af lastbilers nummerplader ved ind- og udkørsel af Danmark kan bidrage til en effektivisering af kontrolindsatsen.

”Det er jeg slet ikke i tvivl om, at det kan. I Storbritannien har man indført tilsvarende nummerpladegenkendelse.. Som bi-effekt kan det så også betyde, at det sikres, at alle betaler vejbenyttelsesafgift, således at udenlandske chauffører ikke slipper billigere end danske. Og så vi har en mere fair udgifts- og dermed mere fair konkurrencesituation," siger Erik Østergaard.

Demontering af åbningsskrivelse
Regeringen vil der ud over ændre en bestemmelse, der siden september 2013 har været i de danske regler om kørsel med tomme containere og returemballage (paller, blomsterbure eller lignende) over grænsen, så kørsel med tomme containere og returemballage godt kan give adgang til cabotagekørsel. Men vel at mærke kun, hvis der er tale om en reel international transport med handlede varer og ikke bare returemballage.

”I DTL har vi jo ikke været interesseret i at forhindre reel handel med paller eller blomsterbure, men i at forhindre løbende og permanent kørsel på ulige vilkår. Så hvis ministeren forslag kan demontere EU-kommissionens åbningsskrivelse – og vi samtidig bliver i stand til at skærpe kontrollen med alle fiksfakserierne – så lyder det umiddelbart fornuftigt.

Der skal selvfølgelig kunne vises dokumentation for, om man kører rundt med varer, der er en del af en regulær handel, eller om man bare lader som om for at få adgang til ulovlig indenrigskørsel. Og så er jeg glad for at Magnus Heunicke skal mødes med sine ministerkolleger i Paris for at følge op på på det brev, flere transportministre sendte til EU-kommissionen kort før jul,” slutter Erik Østergaard.