DTL: Spændende forslag på bordet i Norge

Norges store oppositionsparti, Arbeiderpartiet, har fremlagt et forslag med en række tiltag til at dæmme op for social dumping og kriminalitet i transportbranchen.

Foto: Stortinget

DTLs administrerende direktør, Erik Østergaard, ser meget positivt på forslaget – i lighed med DTLs norske søsterorganisation NLF:

”Jeg synes, forslaget afspejler en reel politisk bekymring, for et erhverv, som presses af uhensigtsmæssige EU-regler, en ødelæggende liberalisering og en række brodne kar i transportbranchen. Det er i sig selv befriende ærlig læsning, og det siger mig, at nogle af de problemer DTL – godt støttet af FDL og 3F – har påpeget, ikke blot er en dansk problemstilling. Det er tværtimod grænseoverskridende problemer, som udfordrer vognmandsbranchen i alle lande men selvfølgelig særligt i de nordiske lande med høj grad af ordnede og anstændige forhold.”

Forslaget rummer bl.a. en sjældent fremført, men rigtig, sammenkobling af problemer, der opstår i krydsfeltet mellem manglende overholdelse af køre-hviletidsbestemmelserne, mangelfulde kompetencer i forhold til de steder, der køres, for dårlige biler, manglende kendskab til vejrlig osv. – og så risikoen for trafiksikkerheden.

Forslaget lægger derfor op til, at forskellige myndigheder bliver bedre til at tale sammen og koordinere deres indsats mod syndere i vognmandsbranchen – og en kraftig appel om at håndhæve de eksisterende regler.

Meget bemærkelsesværdigt lægger forslaget også op til skærpede krav til udstyr og kompetencer hos chauffører og lastbilerne. Også krav til virksomhedernes og transportkøbernes medansvar blivertaget med i forslaget.

Således hedder det bl.a. i forslaget:
”Det er et problem at virksomheter som kjøper transporttjenester, både direkte eller viaunderleverandører, i dag ikke har et medansvar for at transportøren har de nødvendige forsikringer, sertifikater, sikkerhetsforanstaltninger osv. i orden []Transportkjøper kan derfor kjøpe tjenester til en urimelig lav pris, og dermed bidra til å undergrave den seriøse delen av transportbransje, samtidig som kjøper ikke har noe økonomisk eller ansvar hvis en ulykke eller uhell skulle inntreffe. For eksempel vil en transportør som systematisk bryter loven og unnlater å betale bompenger, være billigere enn en transportør som driver skikkelig. Det bør derfor utredes om ikke transportkjøper (virksomheter) skal ha et medansvar for at transporten foregår under forskriftsmessige forhold. ”

”Jeg synes der er mange rigtige observationer, og der bliver peget på mange af de reelle udfordringer i forslaget fra de norske socialdemokrater. For mig understreger det, at vores branche udfordres af mange af de samme problemer på tværs af grænserne”, slutter Erik Østergaard.

Forslaget kan læses her.