DTL: Omsider skred i sagen om adskillelse af kvæg under transport

Dansk Folkeparti har nu fremsat et forslag i Folketinget, som skal gøre op med den direkte livsfarlige EU-forordning om adskillelse af kønsmodne han- og hundyr ved transport.

Foto: Sarah Buthmann

Læs forslaget

Sagen har været tæt på at koste liv i Danmark, og flere er kommet til skade. Bevidste omgåelser af den tåbelige regel kan derimod have reddet liv – men det koster lige nu chaufføren og vognmanden omkring 20.000 kr. i bøde.

I Dansk Folkepartis forslag til Folketingsbeslutning lægges der bl.a. op til at: ”kønsmodne handyr og hundyr ikke længere skal holdes adskilt på vejen til slagteriget. Indtil en sådan ændring kan træde i kraft i EU, pålægges regeringen at tage initiativ til at sikre, at bøden for overtrædelse af EU-reglen nedsættes til 100 kr.”

”Vi er utrolig glade for, at Dansk Folkeparti har taget den her sag så alvorligt og nu trækker sagen ned i Folketingssalen. I DTL har vi bokset med skiftende fødevareministre og deres varierende engagement i sagen, men nu håber vi på at der kan komme en fornuftig løsning, sådan som DF lægger op til i deres forslag,” siger DTLs administrerende direktør, Erik Østergaard.

”Fra DTLs side har vi samarbejdet godt med både Dyrenes Beskyttelse og med 3F om sagen. Der er altså både fra et dyrevelfærdsperspektiv og fra vognmænds og chaufførers perspektiv tale om en tåbelig regel, som - ud over at udsætte chaufførerne for fare - også stresser dyrene. Noget der i følge samme forordning er en ulovlig håndtering af dyr.”

”Så vi er selvfølgelig glade for, at det er et pragmatisk forslag, som også forholder sig til bødespørgsmålet. Det giver ikke meget mening at straffe en vognmand eller chauffør for ikke at ville lade sig sparke til lirekassemand på grund af nogle paragraffer udtænkt i et fjernt kontor i Bruxelles,” slutter Erik Østergaard.

De tre organisationer mødes med fødevareminister Dan Jørgensen den 21. maj om sagen.