DTL: Mere tempo i nummerpladegenkendelse, tak

DTL – Danske Vognmænd bakker fuldt op om transportministerens tilkendegivelse af, at der nu skal nummerpladekameraer op. Og efter aftenens DR-udsendelse ”Det er helt sort” og indslag i TV-avisen efterlyser DTL et højere tempo.

Arkivfoto: Per Daugaard

DTLs underdirektør, Ove Holm: ”Kameraer til nummerpladegenkendelse er et redskab det kan hjælpe til at løse en vifte af problemer og fusk i dele af vognmandsbranchen. Nummerpladegenkendelse ville fx gøre det meget lettere at kontrollere om en lastbil rent faktisk har forladt landet eller uberettiget fusker sig til rejsegodtgørelse. Men den samme teknologi vil også være et stærkt våben overfor ulovlig cabotagekørsel og udenlandske lastbilers manglende betaling af dansk vejbenyttelsesafgift (eurovignet)” og fortsætter:

”Dels kan vi som branche selvfølgelig ikke se gennem fingre med ulovligheder og bevidst fusk, dels udsættes de lovlydige vognmænd for helt uacceptable konkurrencevilkår, når andre snyder.”

”Vi er derfor meget optaget af, at vi får mere tempo i og større udbredelse af opsatte kameraer til nummerpladegenkendelse. Jeg noterer mig, at Kristian Pihl Lorentzen (V) har efterlyst det samme, så jeg synes, der burde kunne skaffes et flertal på Christiansborg. Finansiering af de nødvendige udstyr (galger, kameraer, it-udstyr og kontrolindsatsen) vurderes fra flere sider til at kunne sikres gennem det forventede merprovenu fra udenlandske lastbilers vejbenyttelsesafgift” slutter Ove Holm, DTL-Danske Vognmænd.