DTL glæder sig over ny Heunicke offensiv

Den danske transportminister Magnus Heunicke har på et møde i dag blandt EU’s transportministre i Luxembourg fremlagt en række konkrete forslag til en fortsat skærpet kurs over for ulovlig cabotage.

Magnus Heunicke - igen i offensiven i cabotagedebatten. Foto: Steen Brogaard

Ministeren overbragte sine kolleger et brev med syv konkrete forslag til, hvad der bør være de næste skridt i kampen mod social dumping i vejtransporten. Initiativerne foreslår bl.a. en klarere definition af, hvad der ligger i tre cabotage-ture inden for syv dage og konkrete initiativer, der kan forbedre sikkerheden og kvaliteten på rastepladser.

Samtidig benyttede Heunicke lejligheden til at drøfte emnet med sine kolleger fra Frankrig og Finland og den helt nyudnævnte svenske transportminister.

"Jeg er overordentlig begejstret for ministerens vedholdenhed", siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard. "Magnus Heunicke har udover konkrete forslag også udbredt alliancen til flere lande. Det er vigtigt: Der er slet ingen tvivl om, at antallet af lande, som anser ulovlig cabotage for et problem, er direkte proportionalt med viljen og evnen til at skabe forbedringer, så den danske regerings indsats er meget påskønnet.”

Nordiske organisationer på banen
Samtidig med, at den danske minister i dag kæmpede for konkrete tiltag for mere klare cabotageregler og mod social dumping, kæmpede Nordic Logistics Association (NLA) for samme sag til et møde i Bruxelles hos den fælles europæiske organisation for vejtransport IRU.

De nordiske organisationer argumenterede effektivt for, at de europæiske organisationer skal kæmpe endnu mere for ordnede forhold i det europæiske vejtransporterhverv: 

"Vi er nu begyndt at høre vores argumenter fremført af andre organisationer fra andre dele af EU. Det beviser blot, at snyd, misbrug og pirateri er en meget kortsigtet plan. For eksempel talte vores rumænske kollegaer om problemerne med chauffører fra tredjelande – herunder de filippinske chauffører”, udtaler Erik Østergaard, der deltog i mødet som næstformand for IRUs forbindelseskomité til EU.

Han oplyser, at man på mødet i dag traf vigtige beslutninger – ligesom transportministerens drøftelser i Luxembourg – om at fortsætte kampen mod social dumping og for ordnede forhold:

”Fx var der en meget detaljeret debat om tiltagene i Frankrig og Belgien omkring forbud mod ugentligt hvil i kabinen.Debatten viste, at vi ikke bare er imod. Vi ønsker ikke forhold, hvor chauffører overnatter på rastepladserne. Vi ønsker forhold, hvor der er respekt for chaufførerne, og hvor reglerne respekteres. Når det er opnået, kan vi tale om, at kampen mod social dumping har haft effekt".

Med den parallelle debat dels i transporterhvervet selv og dels gennem Heunickes indsats i Luxembourg er der ifølge Erik Østergaard en enestående chance for at sende klare signaler til den kommende nye Kommission og det nye Parlament.

”Nok er nok, og nu skal der handling til. Heunicke har i dag vist vejen frem".

Se transportministerens pressemeddelelse her.