DTL: Interessant forslag om transport i RUT-registret

Folketingsmedlem Henning Hyllested har i dag, på vegne af Enhedslisten, fremsat et beslutningsforslag i Folketinget om at lade udenlandske transportører af gods eller passagerer registrere i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), hvis de foretager national gods- eller passagertransport i Danmark.

Arkivfoto: Per Daugaard

”Jeg synes, det er et meget interessant forslag, Enhedslisten lægger frem for Folketinget” siger DTL’s administrerende direktør, Erik Østergaard.

Ifølge forslaget opfordres regeringen til hurtigst muligt at ophæve undtagelsen fra anmeldelsespligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) således, at udenlandske vognmandsfirmaer, der foretager cabotagekørsel, skal lade sig registrere i RUT-registret. Læs hele forslaget her. 

”Presset på det danske vognmandserhverv er vokset, og cabotage er én af hovedudfordringerne, når man spørger DTLs medlemmer. Alle tiltag, der kan vanskeliggøre ulovlig cabotage, få præciseret rammerne eller styrket kontrollen, hilser vi velkommen fra DTLs side,” fortsætter Østergaard.

”Det er mig en gåde, hvorfor udenlandske transportører i dag ikke registreres i forbindelse med den såkaldte cabotagekørsel men kun i forbindelse med de såkaldte kombitransporter. Det er ikke logisk, og hvis Henning Hyllesteds forslag kan gøre lovgivningen mere konsistent og samtidig bidrage til at komme ulovlig cabotage til livs, så er det kun godt.”

I forslaget står der bl.a.:

”Forslagsstillerne finder det desuden uhensigtsmæssigt, at kombitransporter er omfattet af RUT-registrering, hvorimod det øvrige vejtransportområde ikke er omfattet. At sikre, at RUT-registeret fremover kommer til også at omfatte alle udenlandske transportørers forskellige tjenesteydelser, vil på den ene side styrke logikken i RUT-registreringen (og dermed lovgivningen), og på den anden side styrke kontrollen med cabotage og ulovlig cabotage. Dette vil medvirke til at stille danske vognmænd og chauffører – og dermed danske virksomheder og arbejdspladser – i en mere rimelig konkurrencesituation over for udenlandske chauffører og de udenlandsk registrerede lastbiler.”

”Jamen, det er jeg meget enig i. Hele diskussionen om social dumping og cabotage handler jo dybest set om, at danske virksomheder stilles i en unfair konkurrencesituation.

Vi beder ikke om særlige privilegier – men blot om at konkurrencen er fair, så i DTL vil vi følge forslagets gang gennem Folketinget med stor interesse” slutter Erik Østergaard.

Forslaget er blevet fremsat 2. april 2014. Det vides endnu ikke hvornår det 1. behandles, eller om der kan findes flertal for forslaget.