DTL-generalforsamling: Erik Østergaard tordnede mod konkurrenceforvridning

Det var en veloplagt og kampberedt administrerende DTL-direktør, som indtog talerstolen til DTLs årlige generalforsamling på Hotel Comwell i Kolding.

Erik Østergaard. Foto: Per Daugaard

Erik Østergaard talte begejstret om DTLs erhvervspolitiske sejre – og manede til fortsat kamp mod cabotagekørsel under de nuværende regler.

”Vi er lykkedes med at få cabotage-debatten løftet fra at være et mærkeligt ord, som ingen danskere kendte, derind hvor det nu står helt centralt i diskussionen om kampen mod social dumping og mulighederne for at drive erhverv i Danmark på ordnede forhold”, sagde Erik Østergaard blandt andet.Noget som så sent som i tirsdags blev dokumenteret, da TV2-News livetransmitterede halvanden time fra et DTL-arrangeret debat om emnet.

”Så ved jeg godt at Eurostat og folkene i Padborg siger, at det kun er mellem 2 og 5 procent af transporterne, der er cabotage-kørsel”, fortsatte Erik Østergaard. Men ”for nogle dele af transporterhvervet er det måske nul procent. I dag!

Men så er det til gengæld 8 eller 10 eller 12 procent for Jeres sidemands butik. Og grunden til, at det ikke står endnu værre til er da fordi, vi råber op hver evig eneste dag. Så vi om 2 år eller 5 år eller 10 år ikke skal stå i den situation, at I må dreje nøglen om og sige: ”Hvorfor gjorde DTL ikke noget, mens tid var”? Det er, med Hr. Møllers ord, et spørgsmål om at udvise ”rettidig omhu”, slog Erik Østergaard fast.

DTLs administrerende direktør betonede også vigtigheden af det internationale arbejde og indsatsen i Nordic Logistics Association (NLA) og arbejdet i Bruxelles:

”Derfor er det også meget godt gået, når vi i midten af april oplever at EU-Kommissionens rapport om situationen for transportområdet rummer en række indrømmelser. Dét er da fordi Søren Hyldstrup og NLA er gået i flæsket på dem. Og fordi vi fra NLAs og DTLs side har rejst debatten - lige fra Financial Times til Dagbladet Politiken.”

I sin tale betonede DTLs Erik Østergaard også indsatsen for øget trafiksikkerhed og vigtigheden af fortsat fokus på højresvingsulykkerne – både hos vognmænd og chauffører.

Erik Østergaard kvitterede i den forbindelse for det gode samarbejde med Cyklistforbundet og direktøren dér, Klaus Bondam. Østergaard roste også de mange vognmænd, som engagerer sig helhjertet i Årets Refleksdag, Trafiksikkerhed i Øjenhøjde og på anden vis gør en ekstra indsats for trafiksikkerheden.

”Dét arbejde synes jeg, vi kan være stolte af. Jeg synes, vi leverer i forhold til at tage et konstruktivt medansvar for sikkerheden i den danske trafik. Jeg vil gerne takke alle de gode samarbejdspartnere, vi har i dét arbejde. Det redder liv! Og til alle Jer, der år efter år, ikke alene bidrager til arbejdet og hjælper med at uddele refleksbrikker eller underviser skoleelever osv. – men også for det ansvar I tager på Jer, ved at køre forsvarligt og ansvarligt på vejene og insistere på, at Jeres chauffører tager det ansvar alvorligt hver dag – tak!” lød ordene fra Erik Østergaard.

I sin afslutning advarede DTL-direktøren mod at lade sig narre af den tilbagevendende diskussion om, hvorvidt branchens interesser ikke kunne varetages bedre af én organisation:

”Der er forskellige interesser og forskellige behov blandt vognmændene i Danmark. Så enkelt er dét!” slog Erik Østergaard fast, og uddybede:

”DTL er den store og professionelle organisation, der varetager danske vognmænds interesser på en måde, hvor man fastholder ordnede forhold. Hvor man ikke lader sig løbe over ende af underbetalt udenlandsk arbejdskraft, men insisterer på at både vognmand og chauffør skal kunne leve ordentligt i Danmark.

Dét tror vi på er vejen frem for erhvervet. Dét synes vi er en rigtig måde at drive erhverv på. Dét, tror vi, sender det rigtige signal til unge vognmænd, som forsøger at drive en fornuftig forretning, hvor der også skal være plads til et moderne familieliv med børn og fritid”, sagde Erik Østergaard blandt andet.