DTL-generalforsamling: Afgående formand, Jørgen Egeskov, kridtede banen op

Det var en både bevægende og engageret beretning, som afgående DTL-formand Jørgen Egeskov holdt på DTL-generalforsamlingen på Hotel Comwell i Kolding.

Jørgen Egeskov. Foto: Per Daugaard

Der var plads til både alvor og humor under Jørgen Egeskovs beretning på DTL-generalforsamlingen i Kolding.

Den afgående formand betonede, at den økonomiske krise selvfølgelig havde været hård også for vognmandserhvervet, men at den spirende vækst også hurtigt ville sætte sig positive spor hos DTL-medlemmerne.

”Vi ved jo også, at når der kommer mere gang i væksten – så kommer der også mere gang i hjulene. I vores hjul” sagde Jørgen Egeskov, som i sin beretning også henviste til DTLs dugfriske konjunkturundersøgelse og de forsigtigt positive tal deri.

Egeskov langede i sin beretning ud efter EU i cabotagespørgsmålet og spurgte polemisk:

”Hvorfor er det lige, at EU-Kommissionen tilsyneladende mener, at Bulgarien, Polen og Rumænien, som scorer dårligst på EU’s måltavle for vejtransport, skal overtager transporterne i fx Danmark og i den anledning truer Danmark med traktatkrænkelsessager?”

Den afgående formand langede hårdt ud efter fiflerierne i branchen:

”Nogle synes nok, at man til tider kæmper en lidt ulige kamp”, sagde Egeskov, og fortsatte: ”For man ved jo, at en vognmand, som har ansat udenlandske chauffører, nok betaler sine chauffører en del mindre om måneden… Eller har sat et lille messingskilt og en postkasse op syd for grænsen… Eller har fået nogle fandens kloge karle til at jonglere lidt med nogle vikarbureauer og kreative måder at booke chauffører på…”

”Så, jo. Konkurrencen er hård”, slog Jørgen Egeskov fast. ”Og den kan da opleves som ikke altid helt fair. For nu at sige det på godt jysk. Men! - Er det nu helt så galt? Det drøftes nu højlydt fra Slotsholmen til Bruxelles og Strasbourg. Det diskuteres fra Middelhavet til Barentshavet.

Og dét, at vi fra DTLs og NLAs side har taget det slagsmål og slået i bordet - så det gav genlyd – har ikke alene øget opmærksomheden på cabotage-problemerne og alle de andre fiksfakserier. Det har – tror jeg – været en selvstændig årsag til, at problemerne i øjeblikket holdes på niveau”, sagde Jørgen Egeskov blandt andet.

Jørgen Egeskov benyttede også lejligheden til at takke både den nuværende og den forhenværende transportminister – Magnus Heunicke og Pia Olsen Dyhr – for deres engagement i kampen mod social dumping på transportområdet.

Den afgående formand brugte også sin sidste beretning som anledning til at reflektere over branchens og DTLs vilkår. Han pegede på de konkrete fordele DTL-medlemsskabet giver for den enkelte vognmandsvirksomhed, på behovet for vidensdeling og faglig fællesskab med andre vognmænd i samme dele af branchen.

Og endelig slog Jørgen Egeskov et slag for det internationale arbejde og samarbejde i NLA med søsterorganisationerne i Norden.

Til slut takkede Jørgen Egeskov for det gode samarbejde i DTL og for sin tid som formand:

”En generalforsamling med alle Jer, os vognmænd sammen – det kan da vist blive en helt god weekend her i Kolding […]

Endnu engang tak for samarbejdet og mange gode stunder i DTL. Jeg er stolt af at have været formand for sådan en flok…”