DTL Danske Vognmænd optimistiske oven på Folketingsdebat

På foranledning af Dansk Folkeparti drøftede Folketinget i går et forslag om en justering af godskørselsloven, så biler under 3.500 kg også omfattes af lovens bestemmelser.

Et DF-forslag lægger op til, at vare- og kurerbiler også skal omfattes af godskørselsloven. Foto: Thomas Jensen

Det var en på mange måder løfterig debat, som i går udspandt sig i Folketingssalen, hvor et DF-forslag lagde op til, at vare- og kurerbiler også skal omfattes af godskørselslovens bestemmelser. Formålet skulle være at dæmme op for skævvridningen af konkurrencen på transportmarkedet ved at få varebiler, der kører gods for fremmed regning (vognmandskørsel) underlagt samme lovkrav, som de større biler, lastbilerne. Dertil kommer, at kontroller af SKAT har afsløret udbredte problemer med socialt bedrageri, sort arbejde og illegal arbejdskraft.

Forslaget blev ikke vedtaget, men der var udstrakt enighed om intentionerne i forslaget. Regeringspartierne og partierne bag finansloven henviste dog til, at der i finanslovsaftalen er et større afsnit om bekæmpelse af social dumping på transportområdet og sikring af ordnede forhold, og at man ønsker det arbejde gennemført, fordi det skønnes at ville løse de problemer, der rigtigt peges på i DFs beslutningsforslag.

”I DTL-Danske Vognmænd har vi været meget tilfredse med finanslovsaftalen og den indsats, der lægges op til dér. Beslutningsforslaget fra Dansk Folkeparti ligger i sin intention i klar forlængelse, så jeg synes, at det var opløftende, at så mange partier erklærede sig enige i intentionerne. For det betyder jo, at vi formentlig vil få etableret de ordnede forhold for varebilsområdet, som er meget stærkt efterspurgt i DTLs medlemskreds – og ikke mindst i DTLs Netværk for Kurér- og Varebilsvognmænd. Viljen til at dét sker, strækker sig tilmed langt ind i blå blok, og det giver grund til optimisme, uanset udfaldet af et valg i det kommende år. Jeg synes også, at der var en god debat om, at kravene skal tilpasses den nye gruppe af vognmandsvirksomheder, fx ved at kapitalkravet sættes til 50.000 kr. for varebilsvognmænd sammenholdt med de 150.000 kr., som i dag gælder for lastbilvognmændene”, siger DTLs administrerende direktør, Erik Østergaard, som noterer sig, at også DI har udtrykt sig positivt om ordnede forhold på varebils- og kurérområdet.

Ved 1. behandlingen lovede DFs transportordfører, Kim Christiansen, at genfremsætte forslaget, hvis ikke det blev løst gennem finanslovsaftalen – også selv om flertallet skulle skifte ved næste valg.