DTL Arbejdsgiver og 3F har fornyet transportoverenskomsten.

Torsdag aften blev der indgået aftale med 3F om fornyelse af DTL Arbejdsgiverforenings transportoverenskomst.

Den er på niveau med de øvrige aftaler, der er indgået på normallønsområdet indenfor lager- og transport. Aftalen dækker 6.000-7.000 chauffører på DTLs område.

Aftalen er indgået på det samme grundlag som ATL overenskomsten, herunder samme økonomiske ramme, oplyser DTL Arbejdsgiverforening.

Formand Jørgen Egeskov og næstformand Martin Danielsen – der ledede forhandlingerne på vegne af DTLs Arbejdsgiverforening – er gennemgående tilfredse med resultatet:

”Vi havde selvfølgelig gerne set en aftale, der havde givet lidt lavere lønstigninger og øget fleksibilitet. Når det så er sagt, så er vi tilfredse med, at vi kunne nå en aftale, der sikrer et fornuftigt overenskomstgrundlag for en 3-årig overenskomstperiode”, udtaler Jørgen Egeskov.

Formandskabet oplyser, at man opnåede at få aftalt et lavere bidrag for DTL arbejdsgivermedlemmer til samarbejds- og udviklingsfond end for de øvrige transport- og lagerområder i Dansk Erhverv Arbejdsgiver,

Desuden benyttede parterne sig af forhandlingerne til at få lavet en forståelsesaftale på dagrenovationsoverenskomsten vedrørende aftale om beregning af betaling for overudbæringer, indkøring på helligdage samt kørsel på helligdage ved lokal aftale om akkord. Men der er i øvrigt lavet samme ændringer i dagrenovationsoverenskomsten, som 3F har indgået med ATL

Der er i øvrigt en fælles forståelse mellem parterne om at fremskynde offentliggørelsen af overenskomstaftalen, når alle redaktionelle formaliteter er på plads. Den egentlige trykkeproces skal derfor ske så hurtigt som muligt og senest inden 3 uger fra endelig godkendelse af forhandlingsresultatet.

Mere detaljerede oplysninger om overenskomstens indhold kan fås hos underdirektør i Dansk Erhverv Morten Schønning Madsen på tlf. 41 17 47 92.