DTL Arbejdsgiver: Fornuftigt med en 3-årig overenskomst

Afgående formand Jørgen Egeskovs sidste beretning til generalforsamlingen i DTLs Arbejdsgiverforening var behersket i tonen, når talen faldt på den netop indgåede overenskomstaftale.

Jørgen Egeskov - arbejdsgiverforeningen er med til at gøre DTL stærkere. Foto: Per Daugaard

Generelt havde DTL Arbejdsgiverforening ifølge formanden helst set en aftale, der havde givet lavere lønstigninger og øget fleksibilitet for vognmændene.

”Men når det er sagt, er det godt, at vi har opnået en aftale, der sikrer et fornuftigt overenskomstgrundlag over en lidt længere horisont end de foregående to overenskomstfornyelser,” var formandens ærlige vurdering.

En 3-årig aftale kan ifølge Jørgen Egeskov skabe mere ro de kommende år og vil forhåbentlig være med til at starte genopretningen af virksomhedernes konkurrenceevne. Aftalen er indgået på niveau med de øvrige aftaler på normallønsområdet, og den samlede omkostningsudvikling over de 3 år er beregnet til godt 5 procent.

Jørgen Egeskov hæftede sig ved, at der med den nye overenskomst på dagrenovationsområdet er aftalt nogle gode muligheder for at tilpasse driften på den enkelte virksomhed til de lokale forhold.

Om den daglige drift kunne Jørgen Egeskov berette, at der i det forløbne år har været flere sager om løndumping. Det er sager, som kan være vanskelige at få afdækket. Dels kan de rejses på den blotte formodning om underbetaling, og dels kan det i nogle tilfælde være svært at få en medlemsvirksomhed til at medvirke til afklaring af lønforhold m.v. for de chauffører, som sagen vedrører.

”Om udviklingen vil vise et øget antal af disse sager, er svært at gisne om. Men der er fra 3F meget fokus på området, og vi kan ikke afvise, at der er en stigende tendens. Generelt ser vi gerne, at man kommer snyd og bevidst underbetaling til livs. Vi ser derfor også gerne, hvis vores modparter ville gøre endnu mere for at forfølge krav overfor uorganiserede, der ikke har vilje til at efterleve godskørselsloven m.v.”

Den afgående formand fandt det afgørende, at branchen kan sikres kvalificeret arbejdskraft fremover:

”Ligeledes er det grundlæggende helt afgørende at sikre, at løn- og ansættelsesvilkår er konkurrencedygtigt i både national som i international sammenhæng. Vi er et udfordret erhverv, men også et med mange muligheder.

Vi må derfor arbejde for, at det ikke kun er laveste fællesnævner, der er afgørende. Ellers risikerer vi, at erhvervet uddør”, påpegede Jørgen Egeskov.

Og så takkede formanden gennem 7 år ellers af i tilfredshed med organisationen:

”Jeg er helt overbevist om, at vi med den samlede pakke med erhvervspolitisk indflydelse i DTL, varetagelse af arbejdsgiver spørgsmål i DTLs arbejdsgiverforening og en betydelig lokal tilstedeværelse på regionskontorer og lokalforeninger, har sammensat det helt rigtige tilbud til både store og små transportvirksomheder.

Og det tror jeg sagtens at vi kan overbevise endnu flere om.”, sagde Jørgen Egeskov blandt andet.